DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ISPRAVKE


U nekim člancima Šumarskog lista potkrale su se grješke koje mijenjaju smisao
dotičnih pasusa pa molimo čitaoce da ih isprave:


1) U člankunormativNa strani


103


105


105
106
106
107


107
115
115
117


117


117


2) U člankuu brojuNa strani
338
338


339
344.


Ing- R. Cividini-a »Pomak trupca u jarmači
rada jarmače« u broju 3—4 lista


redak


13 odozdo


5 odozgo


21 ,.
2 »
9 »
16 odozdo
12

-5 odozgo
18 odozdo
9 odozgo


10 .


13


Ing. A, Panova
10-11 lista:
redak
6 odozgo
16 „


21 „
8 odozdo


H 1 . „


stoji


o-h


6-t2


Ot .


o h
Ot


čelika
16
d — a
udarca
veličina


Hr


30 ra/sek


izračiti


75 60 4sn
akb ....
1.280-270
72,12 55


kao osnovni tehnički


treba da bude


0-t2


oh
0-t . .


0 h


0-t= k


a


zuba
114


đ —e
udaraca


visina
H n"
m/ se k


30


izraziti


akb 2h ..
75 60 T]sn


72,12 55


1.280 270
»Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog drveća«


stoji
35-4g ´
ispušten jedan redak
i ispravljena rečenica
treba da glasi:
<
.
profesor Petračić
potvrdio
budnije nego što to
radismo mi sada
pratiti
.«*«..
pročisti


treba da bride


35—40


Ta konstatacija važi


za obje´ vrste roda
Quercus za lužnjak
i kitnjak, a vjerojatno
i za medunac
barem u području
njegovih tipičnih asocijacija:
Querceto.
Ostryetum.carpinifoliae.


profesor Petračić


utvrdio


budnije, nego što to
radimo mi sada, pratili
6U


prečistiti


prečisti