DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Količinu strugotine iz jednačine 5 treba da primi zapremina jednog


meduzublja W = f,„:, s, pa je
\.Vi \
.´ j r
Vn odnosno Ima s
t COS (0—a)
r-^,
h, s . ili
,
odavde
,
Imz
t ´ cos (ß — a)
j— a """sin ´ n i ´ .
sin P
(6)


Ova formula važi kako za stlačene tako i razmetnute zube, jer je kod


ovih poslednjih d = —,gde je d, = debljina sloja strugotine kod razmet


nutih zuba, između dva para zuba razmetnuta na istu stranu.
Prema prof. Deševoju (310) fmz možemo izraziti tako, da je


fm, = ««


gde "S pretstavlja neki faktor, kojim treba pomnožiti kvadrat razmaka zuba
pa da se dobije površina meduzublja. Taj koeficijent može se odrediti
planimetrijski, merenjem površine meduzublja raznih testera. Za gaterske
festere iznosi # = 0,35—0,40, kod odnosa visine zuba »h« prema razmaku »t«


kao ——=0,8—0,85, kod uzdužnog rezanja drveta tj. u smeru protezanja


vlakanaca. Inače se po Fišeru kreće L od 0,145—0,57, dok—,- od 0,3 (kod


pantljičara kladara) do 1,25 kod testera za poprečno rezanje.


Ako sada umesto f„,z uzmemo -St2, dobićemo da je


t. cos [ß— a) , ...
(9t-= .—´ -. h], a .
sin p
t ´cos (ß — a)


-i>t-— —;—. .. ako ovo razvijemo dahe, bice


w sin p


a h, (cos ß cos a + sin P sin et] . ´ hx . . _, „ . , ,„,
t = — — = — (cotg P cos x + sin a) . (7)
/>. sin ß »


Kako je (sl. 1) tg ß = — , odnostno cotg ß = — imamo
Vp vz


a. hj / vp
cos 2 + sin a ) (8)


Tako smo došli do formule 8, koja je opšta formula za izračunavanje
razmaka zuba »t« za sve vrste pomera kod gatera i za festere pantljičare,
s tim da je VP =F brzina pomera samo pri spuštanju rama.


Iz ove formule vidimo, da će razmak zuba »t« biti to veći, uz ostale
faktore, što je:


388