DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 8     <-- 8 -->        PDF

b)
gatera
za testere srednjeg kvaliteta i dobrih savremenih
a = 1,00—1,5
v) za stare gatere i lošije testere,
kvara nekad i do 5
a radi sigurnosti od
a = 1,50-3


Smanjivanjem koeficijenta »a« išlo se za tim, da se poveća broj zuba
koji u jedinici vremena prolaze kroz drvo (povećanje efekta rezanja), jer
se to kod gatera, obzirom na njihovu konstrukciju, nije moglo izvesti povećanjem
brzine testere, kao što je slučaj kod kružnih testera i testera
pantljičara.


Kod ovih poslednjih. tj. kod testera pantljičara i kod kružnih testera,
uzima se radi toga:


a) za stolarske kružne testere i testere pantljičare . . a = 3,0—6
b) za iste testere kod mehaničkog pomera i debljih
sortimenata a = 2,5—5
v) kod onih za rezanje trupaca i prizmi na daske . . a = 1,5—3


Manje vrednosti, za sve napred navedene slučajeve, važe za tvrdo i
suvo drvo, a veće za meko i sirovo.


Kod izbora visine rezanja »hi«, koja se može kretati u širim granicama
obzirom na razne debljine drveta koje dolaze na rezanje na jednoj određenoj
testeri, treba uzeti najčešću debljinu jedne partije drvnog materijala,
a pored toga kod oblog drveta i srednju visinu reza te najčešće debljine
(prečnika). Jedino kod ručnog pomera (kružne testere i pantljičare, radi
potrošnje veće snage radnika ako se uzme srednji h, — a reže se i srazmerno
dosta debljeg drveta — potrebno je »h,< odabirati bliže najčešćim
najdebljim komadima. To je posledica toga, što uzimanjem u račun manjeg
»hjL« dolazi do jačeg sabijanja strugotine usled manjeg »t«, a s time u vezi
i potrebe veće snage za pomer (guranje drveta). Kod mehaničkog pomera
to ne igra takvu ulogu.


A sada da razmotrimo formulu 8 za razne vrste pomera kod gatera
i upoređenje sa sličnim formulama prof. Deševoja.


1) Za pomer pri dizanju rama gatera. Kod ovog pomera, prema prethodnoj
pretpostavci da se pod v podrazumeva samo srednja brzina pomera
pri spuštanju rama gatera, biće v =0 , jer kod ovoga načina pomera, isti
otpada pri spuštanju rama. Prema tome imaćemo


t -il*S. sina (9)


ir


Iz ove jednačine vidimo, da će razmak zuba testere biti to veći, što je:
1) veći koeficijent uvećanja strugotine, tj. kod testera slabijeg kvaliteta
i kod starijih gatera, te kod mekšeg i vlažnijeg drveta;
2) veća visina rezanja, odnosno deblji trupac ili drvo koje se struže,
3) teorijski manji &, koji je određen samom formom zuba i njegovom
veličinom, u vezi sa otporom što ga drvo pruža struganju pa time i odgovarajućom
formom meduzublja;


390