DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

simbioiiti od hrastova Q. pubsnscens, sessilifiora, lanuginosa, pedunculata,
ilex i cocifera. od vrba S. alba, viminalis i var. vitelina. od topola


P. alba, niigra i tremula, zatim bukva, grab, kesten lijeska, jasen, brijest^
lipa, bor te jela i smreka. U prvom su redu ove gljive po W. C 1 e f f u
vezane na _Cupulifenae, kojih su korjenski konci prevučeni mycorhizom. a
ta ovdjie ima ulogu korjenskih niti te jedan dio hrane prima od natstojnog
stabla. U ovakovom zemljištu perenira micelij tartufa i svake godine kod
povoljnih vremenskih prilika pruža izdašne prihode. Od sastojinskih oblika
simbionata najbolje tartufu konvenira hrastova izdanača {Q. sessilifiora
i pubenscens) a poslije ove skupine lijeske: {Corylus). Tartufi se razvijaju
najbolje pod 20-god. stablima, počinju svoj raz;voj pod stablima,
starim 6—8 godina, a po nekim francuskim izvorima prestaju s razvojem
ispod stabala, starih 25—30 godina. Ovaj posljednji nazor neće biti opravdan,
jer kod nas u Istri nalazimo obilni urod tartufa u motovunskoj šumi
hrasta,brijesta i jasena, čija se starost krećs od 80—100 godina. Pa i noviji
nalazi tartufa kod Morovića u Srijemu ukazuju, da se njegova nalazišta
nalaze i ispod starih tamošnjih hrastika. Dakle starost sastojine simbionata
nema odlučnu ulogu za prestanak razvoja tartufa, barem ne u
onim granicama 25—30 godinama, koje je kao pravilo uzela francuska
uprava šuma kod vođenja sječa. Uostalom to je uvjerenje već oboreno
i u samoj Francuskoj nalazom Larbaletrier a u Donjim Alpama,
gdje tartufi obilno uspijevaju pod hrastovim šumama, starim 40- 50
godina.
Prema talijanskim autorima i našiam proi. Ugrenović u za uzgajanje
ovih gljiva najbolje odgovara vapneno i glinasto-vapneno tlo ne previše
duboko i bez podzemne vode. U močvarnim dakle tlima ne
bi bio moguć uzgoj tartufa. Ipak je vrlo čudno, da tartuf vrlo dobro uspijeva
u motovunskoj šumi t. j. na obalama rijeke Mirne u Istri fQuieto),
koja čitavu šumu nekoliko puta u godini poplavi (makar samo kroz nekoliko
dana) i gdje je podzemna voda vrlo visoka. Ovu je interesantnu
činjenicu već opazio i prof. M. S e 11 a ali joj nljie mogao dati prihvatljivo
tumačenjie. Od poplava Mirne nose stabla u nekim predjelima motovunske
šume vidljive znakove razine vode kroz čitavu godinu, a i sama
su stabla do izvjesne visine oblijepljena bjelkastim slojem ilovače te pri
dnu ovijena debelom mahovinom. Dakle ovdje je i u današn´im prilikama
uspio uzgoj tartufa i to samoniklo bsz intervencije čovjeka. Ako današnje
stanje djeluje negativno na razvoj gljivia, onda moramo pretpostaviti, da
će predviđena regulacija Mirne otstraniti i ove nedaće te stvoriti još povoljnije
prilike u motovunskoj šumi, koja će možda postati jedan veliki
rasadnik.


Što se tiče klim e važi za tartuf u glavnom isto što i za vinovu
lozu. On traži toplo i dosta suho podneblje. Vrlo povoljno djeluju ljetne
a nepovoljno dugotrajnie jesenje kiše. Povoljno donekle djeluje i sama
studen, dapače se vjeruje, da tartufi uopće nisu valjani, ako nisu >^osjetili«
zimsku studen. To dakako važi za prirodni areal tartufa, jer izvan svog
klimatskog pojasa i određene nadmorske visine prestaje život tartufa za


25