DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

mama planine Jastrepcai´, U Istri je ovu vrstu našao M. M a c c a g n a u bliiziaij Trsta
(hrastove šuime kod Svetog Križa). U Italiji je poznat crni tartuf pod imenom »Ostenga
« i naročito cijenjen onaj iz okoliee Norcie i Spoleta te posve identičan sa spomeiiutiim
francuskim specijailitetom »truffe du Perigord«. Prof. M. S e 11 a vjeruje, da
ga svaikaiko ima i u drugiim krajevima Istre a ne samo u bliKinii Trsta, pa će se si-
t?urno naiići na mjegova nalazišta, kad se budu provela siistemiatska istraživanja terena
u iraiziniim gcdišnjiim dobama. Po podaciima distog autora Fran.cuskia proizvodi godišnje
blizu 3,000.000 kg crmog tartufa a i.zvozi o´ko 1,5100.000 kg te je već i stvorila ogroiminu
:ndustriju.


b) TUBER BRUMALE (tartuffo nero pileoolot. raipiino. stoppiino). Imia cmi gomolj
kuglasta oblilka. poikriven luglatim ili okrugliiim ploisniim bradaTicama. Manji je od
crno´g tairtufa;, cea 3—8 cm. Urajitra je crnkasto-siv i protkan bijelim žiljem,. Dosta je
čest u FraincuiSikoj. Italiji i Češkoj a miainije u Njemiačkoj (okoiiina Rajne). Miiriis mu
mije tako aroimiatiičam kao kod ostalih vrsta, daipaiče kod starih komada i odvratai.
Počiima dozrijevati u jeseni te završava tokoim cijele zime. Po prof. J. J a n d i ko)d
nas je pronađen u Kalniiku (Gornja Hrvatska) i kod Petrijevaca u Slavoniji,. U novije
je viriijeme proinađein u Vojvodini (Pančevo). U Istri ga je proinašao najprije spome


-nuti M. Maecaignia a poslije "i proif. M. Sella kod Laniišća (5i4l8 met, nad morem)*


e) TUBER AESTIVUM. Ova vrsta ima nepraviilno kuglasti gomolj crne boje
te s vrlo velikim bradavicaima. Meso mu je žuićkastosimeđe sa sitnim svjottosmeđii/n
žiljem. Miris mu je žestok, po nekima potsjeća na miris kiselog zelja. Za .razliku od
prviih dviju spo;menutih vrsta, koje spadajiu u skupinu zimskog dozrijevanja ovaj
tartuf spada u skupinu jesenjeg zrijenja. Postigne velioiinu 8—^10 om u promjeru. Raste
od septembra do januara u svjetlim šumama nekih 15 cm pod zemljom. Čest je u
Francuskoj i Italiji a rijedak u Njemiačkoj (Thiirimgcn). dok mjestiimično dolazi t, u
Engleskoj, Kod nas još po svjedočanstvu K. Blagaić a još nije pironaden. Ukus
mu je izvrstan i tek malo zaostaje za onim ornog tartufa. U vrste s jesenjim zrenjem
spada i mali tartuf Tuber m e s e n t e r i c u m,, koji dolazi pretežno u brezovim


sumama, pa je za nas od manje važnosti.
d) TUBER ALBUM. Virsta s glatkim svjetlosimeđiim gomoljem, koji naraste do
veličine šake. Od prijašnjih se vrsta razlikuje bijeloim mesnatom nutrinjiOim,, mramonirianoim
finSim tamniim žilicama. Gomolj je nepraviilna oblika pa po formi,, veličinii i
boji potsjeća na krumpir. Miris miu je sličaini onom-crnog tartufa ali mnogo j´itči i za
mnoge ljude nepoidnosiv. U Češkoj se ova vrsta mnogo traži, kao pridodatak raznih
sosova. Ni za ovu vrstu nemamo podataka o nalazištiima u n,a;šiim krajevima, ma da
postoje svi uvjeti, da dolazi i kod nas. Jedino ga je Lindtner našao u deliblatskiiin
šuma.m,a!.


Od manje poiznatiih vrsta spoiminjem Tube r cxcavatum , crnosmeđi go-
Jnolj u hrastoviim i bukovim Bastojinaimia, zatim Tube r r u f u m, koji je u Istri
pronašao također M. Maccagna i napokon Tube r Bo r eh i i (bianchetto, marzuola,
caiciola), koji također dolazi u Istri naročito u prvim mjeseciima godine (fcbruar-imart)
i dolazi u okoliiei, sela Lanišće.


e) TUBER MAGNATUM. Ovo je glavna vrsta podzemnih gljiva, koje su do
sada pronađene u Istri te lU nekim krajeviima, Srijemia i Sumiadije, U pronietu je poznat
kao, talijanski ildf bijeli piomionteški tairtulf te se ponekad radi sliičnosti zamjenjuje
s vrstom Tuber album. Za razliku od ovog Tuber magnatum im,a više sploštene gomolje
boje žuto-sive do okeraste i miiriši´ po siru. Površje mu jie pokriveno velJkiim do
5 mm širokim višekutniim bradavieama, koje su međusobno rastavljene oštrJm urezima..
Meso mu je bijelo, kasnije žućkasto a konačno simeđasto. Na´ presjeku je meso mramorirano
tkivom tamnih i bijelih žila. Važi kao ddlikatesna gljiva prvog reda i do sad
između svih vrsta najviše zastupana. Dolazi pod zemljom u dubini, od 10^—30 om, ali
imai nalazišta s dubinom i do jednog metra. Zna doseći težinu i do jednog kilograma,
m,a da su takovi vanredni ,priimjerci vrlo rijetkii. Radi njezi.ne vrijednosti i važnosti za


´ Za nađeni tartuf u Roviljači prof Ž. .lurišić navodi (1667) vrstu Tuber melanosporum,
alil V. Lindtner sumnja u točnost determinacije pa drži. da se radi o vrsti
Tuber brumale.
27