DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

lednaka dijela. Obzirom na prostor ove šume, koja ide nekih 22 km u dužinu
a tek 0,5—1 km u širinu prof. M. Sella predviđa, da bi ona morala
davati velike količine piernionteškog tartufa. Dalje od granice spomanurte
šume (Ponte Porton) pa sve do ušća Mirna kod Novigrada (Cittanuova) u
Tarskom zaljevu traženja nisu imala uspjeha vjerojatno zato, što je tamo
teren trajno zamočvaren. Jednaiko je, izgleda, razvitak tartufa ometan
sezonskim poplavama i prevelikoim vlagom na obalama Pazinčice i Fiumere.
Tamo doduše dolazi tartuf ali pretežno na podniožju brežuljaka, gdje
je zemlja vlažna ali nije izložena poiplavi.


Kao simbionie istarskog bijelog tartufa smatra prof. M. Sella topolu,
jasen, hrast i borovicu a od četinjača jelu. Grab raste većinom uz sam rub
močvarnih partija, pa su po njegovom mišljenju stoga i izostali pozitivni
rezultati ispod ovog drveta. Ispod livadarskih hrastova, pod kojima je
pronađen bijeli tartuf, dolaze i velike količine Balsamia vulgaris.
U motovunskoj šumi ova vrsta nije pronađena.


Iz svega, što je navedeno, slijedi, da se bijeli tartuf može naći jedino
na području Žute Istre a eventualno i Bijele Istre i to na vlažnim vapnenim
tlima, koja su više manje kompaktna. Ona su na površju zbitija a u nižim
horizontima porozniija t. j. pomiješana s pijeskom a negdje i kamenom.
Vegetabilni je pokrov takovih terena ili livada ili visoka šuma. Preostaje
još važan problem, da li bijeli tartuf uspijeva i na brdovitom tlu. Ako bi se
i tu ustanovila nalazišta, onda bi se ogromno povećala veličina njegovog
areala. Dovoljno je u tu svrhu skrenuti pažnju na mnogobrojne bregove i
brežuljke ispresijecane mrežom dolinsikih spusti između Motovuna, Buzeta
i Labina.


Istarski se poluotok, kako je poznato, na jugu i jugozaipadu Krasa (Ćićarije) i
Učke (Biijeila Istra) dijeli geološki u dva dijela (v. crtež 1). Jedam se sastoji preteižno
iz orvenjaiče (teorra rossa), čirti ravnicu istarsike ploče ii dolazi južno od diiaganale Umag
—Pazin´—^Raša (Crvena Istra). Drugii ide od ove dilagonialc prema Krasu i Učki pa mu
sjevernu među čini linija Trst—^Buizet—^Plomin ilsključivši tek uzani, trak od Savudrije
(Punta Sailvore) do Buja, kojii čini t, zv. Bujski kras. Ovo je eooenska ili Žuta Istra
(^Istria giialla), jer joj je zemljiiršte pretežno žuito^sive boje. U Crvenoj Istri teren je
iskljiučivo kraškog karaktera i saistoiji se iz vapneinaca (calcairi a rudBste, ea´lcari lastroiidi),
dodoimita i kompaktnih vapnienaca u goirnjim, srednjim ii donjim horiizontima.
Tlo je tu pokriiveno ne jednoličnim pokrovoim ervenjaiče sa značajkama fflovače, bogaite
silikaiti^ma, hidiroieroksidiiimia, feroksidiima i alumiilnijeviim spojevimia ali vrlo siromašno
na kalciju. Žuta pak Istra obuhvaća slojeve srednjeg i gomnjeg Eocena. Njezina je
zona sastavljena u kompleksiima pjeskovite ilovače s iinterkalacijoim vapnenca. Donji
i srednji eocenski horizoniti sastavljenii su iz koziinskiih vapneniaca, vapnenaca riječnih
koTita i mašine ilovače. Zemljišta, koja pretežno pokrivaju vapnene tragove u donjem
i srednjem Eocenu, čestO´ su sastavljena jiz crvenjače, dok su zemiljiišta gornjeg Eocena
kiarakteriziiraina ilovačom, bogatom na kalciijevom karbonatu ali siiroimiašnom na željeznim
soliima, Ona su stoga bjelkaste dOi žutoisive boje. Postgiaeijiailna aluvionakia
zemljišta, koja dolaze u doliimama, imaju značajke Krasa, čiji su elementi sudjelovaili


kod njihovog forn^imanja.


Prof. K. H u g u e s je istražuijiući uslove prilagođivanja amerikanske
loze na istarska zemljišta (po izvještaju prof. M, Selle) izvršio kalcimetrijske
analize za nekih 728 vrsta zemljišta u ravnim terenima (Poreč,
1896). Analize su pokazale, da se za tla Crvene Istre procenat kalcija
Itreće tek između 1—3**/o a što više u nekojim mjestima (Badema, Rovinj


29 ´