DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i Pula) zemljišta pokazuju tek neznatne tragove kalcija. Nasuprot tome su
zemljišta Žute Istre t. j, ona iz gornjeg Eocena kudikamo bogatija na kalciju,
pa se dobiveni procenti kreću od 30—60 i više procenata. Pokazalo
se nadalje i to, da su čak i kod poplavnih zemljišta derivati ilovače i pješčanog
vapnenca bogati na kalciju makar i nešto manje od onih, koja su
se formirala na samom mjestu. Ovako velika razlika u sadržaju kalcija
između obiju navedenih istarskih oblasti nesumnjivo je jedan od glavnih


Crtež br. 1 — Cieološki sastav istarskog poluotoka. Eocen (jedno.struike šrafc) i Aluvij
(tamne) u žutoj Istri, ^ Kroda (nešrafirano) i Jura (dvostruke´ šrafe) u Crvenoj Istri.
Sjeveroistočni dio poluotoika prema Kvrairneru sve do granice (crtkana linija) pripada
također Kredi, (nešrafirano) u Bijeloj Istri.


30