DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 35     <-- 35 -->        PDF

nezia, Udane), IspOiru.kc su se vršile po telegrafskim naručbaiiiii uz anticipat.ivno plaćanje.
Glavni je uvjet bio, da bude gljiva dopremljena ina tržište u svježem stanju.
Mnogo se paziJo i na solidnost pojedinih poduKetniika, kojima se slalai roba, pa´ je u
svaikom od spomenutih tržišta postojaO´ saino- po jedan poduzetnik. Jedino su ui Milanu
radii većeg plasmana postojala tri povjerenika. Roba se nije slala u neograničen,
iim kolioinaima, čemu je biila intencija, da se održi stalna cijena. Suvišak se konzervirao
i puštao u promet za vrijeme većih prazniika, kad se predmijevala i veća potrošnja.


Bivša je taHijanska uprava šuma i mimo znanstvenih istraživanja sama
vršila pojedinačne analize tla, listinca, korijenja, kore i lišća stabala sa
svrhom, da pronađe efiikasne načine, da s jedne strane pospješi prirodni
razvitak a s druge strane pronađe metode umjetnog uzgoja. Uspjeh nam
nije poznat, barem ga ja nisam mogao saznati. U vezi s već poznatim načinom
razmnažanja tartufa bivša je Milizia Nazionale Forestale izdala
stroga naređenja, da se svi otpaci nakon sortiranja sabrane gljive odmah
odnesu natrag u šumu i tamo razbacaju po zemlji. Toga se morao držati
uz ostale razne druge mjere svaki pojedini sakupljač gljive.


Tartuf ima i svojih neprijatelja. U Istri se smatra, da su najopasniji
puževi , koji po uvjeravanju lokalnih sakupljača mogu uništiti i do SO^/o
ojelokupnog uroda i pritom stradaju u pravilu najljepši i najskupljii komadi.
Drugi opet tvrde, da su puževi donekle i korisni, jer navodno pomažu
kod prenašanja spora, što- nije nevjerojatno, ali je svakako nedokazano.


Što se tiče sabiranj a istarskog tartufa vrijede jednaka pravila
kao i za sve srodne vrste. Nalaz gljive često uspijeva posebno uvježbajiom
oku, koje ležište gljive može zapaziti po malim izbočinama terena s puno
malih pukotina. Pošto gljivu, naročito ako nije preduboko u zemlii, rado
i raže razne muhe, to se često može i po njihovom oblijetanju naslutiti
mjesto nalaza. Ali sve jie to mučan i nesiguran posao, pa se u Istri udomaćilo
jedino traženje pomoću dresiranih pasa. Sabiranje pomoću svinja, koje
također imaiju dobar njuh, nije u Istri poznato. Talijianska je uprava šuma
primjenjivala vrlo oštre kazne za nemamo sabiranje. Sabirač je nosio
odgovornost i bio kažnjen za svaku iskopanu rupu, koja je poslije vađenja
gljive ostala nezatrpana.


Pas otpušta nađeni komad dobrovoljno, ali ga se mora nagraditi milovanjem
ili komadom, hrane (kruhom ili kakovom njegovom poislasticom).
Svinji se naprotiv, ako nema brnjice, mora izvađeni tartuf odmah nasilno
oduzeti i pružiti joj u zamjenu nekoliko komada žira. Dresura je pasatartufara
poznata unatrag već nekoliko vjekova.


V´aiđeiije tartufa pomoću pasa prikaizujc klaaiičnim stilom i slavni prirodoslovac
Jean Henry F a b r e u svojem čuvenoan djelu »Souvenirs entomolo´giiques« slijedećim
riijeeima:


»Tko nije viiidio psa, kad traži podzemnu gljivu, taj ne poznaje jednu o.d najljepših
vještina njušnog ćutila. Udubljena u svoj zadatak ide životinja prema vjetru
usporenim koriakom. Zaistajikuje, širi nozdr\-e, ispiituje tlo i´ polakio zagrebe kojiput
svojom šatpomi, «— Evo´ tu je gospodaru —^» kako da kaže svojim pogledom «— evo
tu jc^, pasje mii vjere, gljiva je tu! —». I govorni istimiu. Čovjek stane prekopavati n;t
označonam mjestu. Ako motika sikrene s puta, pas joj ispravlja smjer ponjušivši malo
na dniu rupe. Nema straha, ako slučajno pod ^motilku dioiđe kamenje ili korijenje, Gljiv.i
će se poikazati uz prkos svih zaipreka i dubljine. Pasji: nos ne može slagati«,


33