DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Za istarske pse-tartufare, koji su 1947, bili na kraće vrijeme upućeni
u Dunavski bazen radi traženja tartufa, izvješćuje istraživač V. L i n d-
t n e r, da su se svuda pokazali odlični. Ondje, gdje su naslutili gljivu, išli
su oborene glave i krstarili šumom. Zatim su skrenuli na stranu i za čas
počeli šapama kopati zemlju. Njihovi su čuvari odmah dotrčali i počeli
kopati lopaticama, dok su ih psi m:irno proimatrali ili im dapače pomagali
odbacivati zemlju. Psi su uvijek kopali točno iznad ležišta gljive, tek su
po neki put skrenuli na stranu po koji decimetar. To se međutim odmah
objasnilo pukotinama zemljišta, koje su bile postrance, a kroz koje je
miris gljive hlapioi jače nego kroz tvrdo kompaktno tlo. Inače su u svemu
pogriješili dva puta, ali tu je vjerojatno bio po srijedi miris kakovog šumskog
miša, čiji ih je miris zaveo. U tamošnjem tvrdom zemljištu pojedini
su sie komadi nađenog tartufa komadali ili je pas svojom šapom otkinuo po
koji komadić. Nekoji su nađeni prim.jeTci bili i natruli, što upućuje, da je
već sezona bila zakašnjela. Sve su ovakove komade psi dobivali za hranu.


Gdjekada se za vrijeme talijanske vladavine u Istri tartuf sakupljao
i u mjesecu augustu. Takova se roba obzirom na ljetnu vrućinu nije plasirala
u svježem stanju već se odmah konzervirala. To je uostalom i lako
pojmljivo, jer bi za uporabu bila prikladna samo onda, kad bi se hitno
dopremila na tržište, a to mije bilo moguće radi udaljenosti talijanskih
velikih centara. Računa se. da sakuipljač za vrijeme pune sezone (septembar-
decembar) može sakupiti dnevno 2—8 kg ali ima mnogo slučajeva, da
je gdjiekoji u jednom dami sakupio i 15 kg gljive. Pritom treba naročito
pogoditi vrijeme sabiranja. Gljiva se može sakupljati samo kad je posve
dozrela t. j. kad ima vrlo jaki intenzivni miris, a to kod pojedinog primjerka
traje kratko vrijeme (oko 2 dana). Nakon sazrijevanja miris se brzo izgubi
i gljiva nema velike tržne vrijednosti.


Nakon izvršenog sakupljanja slijedi sortiranje i pakova nje
robe. Gljiva se donosi i prikuplja na jednom određenom mjestu, gdje se u
posebnoij prostoriji vrši prebiranje, čišćenje i škartiranje. Najljepši se komadi
odmah spremaju u posebne košare, pletene iz vr^be (bez kore)
okruglog ili jaijolikog oblika. Košare su pletene na rijetko i to tako, da
roba ima dovoljno promahe. Nemaju poiklopca, a mogu biti velike od 1—15
kg sadržine. Umjesto poklopca košara se pokriva jutom, koja se prišije
uz rub. Ovako su se opremljene košare transportirale iz Motovunske krajine
u Trst kamionom ili redovnim autobusom. Tamo je robu preuzimao
poseban namiještenik i odmah po preuzimanju prvim ekspresnim vlakom
slao robu na zapadna tržišta.


Što se tiče -konzerviranja bijelog tartufa, to je kako je već naglašeno,
obavljano uporedo sa sortiranjem sabrane robe. Dok su se najbolji
komadi odmah otpremali na tržište, dotle su se slabiji komadi, zatim
razni otpaci i primjerci manje liijepog oblika konzervirali, pa se tako iskoristio
najveći dio sakupljene gljive, koji bi se inače morao baciti. Dakako,
da se konzerviranje vršilo i u slučajevima, kad se radi nedostatka brzih
prometnih veza nije moglo svu svježu gljivu odmah otpremiti u Trst odnosno
zapadna tržišta. Postupak je konzerviranja vrlo jednostavan, više
kućni obrt nego industrijski. Spomenuto je poduzeće »SARTI« raspola


\34