DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ing. Milan Androić (Zagreb):


UTVRĐIVANJE USPJEHA SUZBIJANJA GUBARA
AVIOMETODOM


U 1949. god. vršilo se suzbijanje gubara aviometodom u narodnim
republikama: Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je ovim
načinom vršeno suzbijanje na površini od preko 9.000 ha, a u ostailim republikama
na površinama koje nisu mnogo manje od ove. Kemijsko sredstvo
upotrebljeno u ovoj akciji bio je »Pantakan« (uljani rastvor DĐTj
domaće produkcije.


Utvrditi do koje mjere je uspjelo zamagljivanje insekticidom iz aviona
nije jednostavno, pa zato smatramo potrebnim iznesti ukratko nešto


o utvrđivanju uspjeha suzbijanja gubara zamagljivanjem iz aviona.
Da bi se ustanovio uspjeh zamagljivanja, možemo se poslužiti ovim
metodama: okulamom procjenom, grafičkom i računskom metodom.


1. Okularna procjena
Okularna procjena uspjeha zamagljivanja temelji se^ na uporedenju
stanja tretirane šume sa u tu svrhu odabranom površinom netretirane
šume, prije i poslije zamagljivanja.


Naročito se mora obratiti pažnja odabiranju šume, koja se uspoređuje,
t. j . kontrolnog objekta. Kontrolni objekat (kojih može biti više) mora
biti tako odabran, da šuma po svojstvima staništa i sastojine bude što
sličnija šumi, koja će se zamagljivati. Kontrolni objekat mora, dakle, odgovarati
šumi koja će se tretirati po svome položaju (nadmorskoj visini,
ekspoziciji, konfiguraciji terena u planinskim šumama i dr.), zatim po
starosti, obraslu, sklopu, omjeru drveća i t. d. Pored toga kointrolni objekat
mora biti sličan šumi koja će se zamagljivati i po intenzitetu napada
gubara (po količini i veličini gubarevih legala i broju gubarevih jaja u
njima). On mora biti toliko udć^ljen od šume koja će se zamagljivati, da
bude isključena mogućnost prenošenja insekticida vjetrom odnosno zračnim
strujanjem. Tek ovako odabran kontrolni objekt omogućit će da
procjena uspjeha zamagljivanja bude što točnija.


Uspjeh zamagljivanja i djelovanje insis-kticida utvrđuje se stanjem


šume nakon zamagljivanja, u poredenju sa kontrolnim objektom koji se ne


zamagljuju. Prema tome ostane li tretirana šuma zelena t. j. neobrštena,


a kontrolni objekt bude potpuno ili djelomično obršten, zaključuje se da


li je insekticid djelovao i da li je zamagljivanje uspjelo.


Za šumarskog stručnjaka će ovo možda biti dovoljno, jer je za njega


najvažnija činjienica da je šuma sačuvana od golobrsta. No za entomologa,


koji hoće ustanoviti kako insekticid djeluje i koliko je postotak uništenih


gusjenica, ova konstatacija nije dovoljna. Može se naime dogoditi da i


tretirana šuma i kontralni objekt ostanu zeleni t. j. neobršteni od gusje


nica, a da je pri tome djelovanje insekticida bilo slabo ili nikakovo, U


ovom slučaju, iako je prema intenzitetu zaraze morao nastupiti golobrs!:,


39