DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

3, tehnički slabo izvedeno zamagljivanje (zamagljivanje po lošim meteorološkim
prilikama, prevelika udaljenost pruga, visoko letenje, izostavljanje
većih površina i dr.),


Okularna procjena (koja je najjednostavnija, jer ne traži nikakove složenije
radove, i koja praktičarima izgleda zadovoljavaijuća) imade svoje
ozbiljne nedostatke, zbog kojih je bez drugih objektivnih podataka m
možemo smatrati posve ispravnom. Tim načinom niti približno ne ćemo
moći ocijeniti koliko je gusjenica nuišteno´ zbog djelovanja insekticida,
a koliko zbog prirodnih faktora, U slučaju, kada se gubar nalazi u progradaciji,
i suzbijanje aviometodom ima preventivni karakter, redovno će
i kontrolni objekt i tretirana šuma ostati zeleni t. j. neobršteni. Stanje
kontrolnog objekta u ovom slučaju ne smije biti povod za prerano donošenje
zaključka o neuspjehu zamagljivanja. Ocjenu da li je u ovom sktčaju
zamagljivanje uspjelo ili nije, možemo donijeti samo na temelju podataka
grafičke odnosno računske metode.


Grafički metod daje nam mogućnost da se prati djelovanje insekticida
za cijelo vrijeme, od početka zamagljivanja pa do njegovog prestanka
djelovanja, no za sada ovim putem još ne možemo utvrditi koliki je procenat
uništenih gusjenica zbog djelovanja insekticida, a koliko zbog prirodnih
faktora. Ovo nam omogućuje Schwerdtfegerova formula, pomoću
koje možemo u postotku izraziti koliko je gusjenica uništeno zbog djelovanja
insekticida. Ona nam može dati orijentaciju o uspjehu za cijelu
šumu u slučaju kada je zamagljivanjem većih šumskih kompleksa uspjeh
bio različit na pojedinim površinama.


Ocjenu uspjeha treba da donese uža stručna komisija u kojoj mora
biti entomolog. Ta komisi-ja će na temelju grafikona i stanja šume tretiranog
i kontrolnog objekta nakon zamagljivanja, za svaki slučaj posebno,
utvrditi da li je, odnosno do koje mjere zamagljivanje uspjelo. Ona će na
temelju podataka i terenskog uvida o stanju šume moći prosuditi da li će
Schwierdtfegerov postotak djelovanja insekticida moći imati svoju primjenu
kao brojičani izraz uspjeha zamagljivanja.


Zamagljivanje iz aviona je skup posao i potrebno je na koncu znati
da li je i do koje mjere ono uspjelo. Zato se utvrđivanje uspjaha zamagljivanja
mora provesti savjesno i pažljivo,


LES PREUVES DU SUCCES DE LA METHODE DE LA LUTTE CONTRE
DES LIPARIS PAR AVIONS


Dans l´arfiicle noiUiS trouivons la descriiption des metho´des, d´a,pres lcsquelles om
peut attester le succes de ta destruction des liparis par l´eiTiploi d´avioiis: 1) estimation
»culajire, 2) mćthode gr!apihique 3) methode de cailciul,


La methode ocuilaiire peut satisifaire la pratiiquie q´U:aint a l´evaluatiiio.n du succčs
dians la luttc d´aipres le degre de patuire de la foret: Maiils de cette mamere on ne peut
pas evailuercomibiien des oheniilleis oiiit ete detruites dans la foret et, si elles ont cn
generali ćtć dotruites a caiuse de l´actiion des inseotiei-des ou a cause des facteuirs naturels.
La methode graphique consiisite dains lei cointTole quotidiien dans la bronture de
Tobjet traite, Le cours du pature s´cfifectue en controlanit la quantiitć des excrementft
des chenilles, qu´on a.masse sur des lamelees posees sous les arbres qu´on. controle
Par cett-e methode on peut aiffiirmer exactement le cours de la mort des chenilles. Lc


45