DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prometne mreža i privrede, U nastojanju, da namiri svoje ekonomske potrebe,
čovjek je gdjekad razarao šumu a time indirektno ponekad i tlo.
Šuma je pak sa svoje strane okupirala obešuroljena zemljišta koja je čovjek
napustio, ako su joj prirodni faktori bili imalo pogodni. Ta borba šume
i čovjeka traje hiljade godina, a rezultat je; približavanje čak i spajanje
donjis! i gornje granice šumske vegetacije, pa se sirovinska baza šumske
proizvodnje postepeno sve više smanjivala a i degradirala, dok se istovremeno
povećavao broij pučanstva i njegove potrebe na drvetu.


Na razvoj sirovinske baze šumske proizvodnje djeluju dakle dvije vrlo


složene komponente: prirodne sile i ekonomskenata, koji sačinjavaju te komponente treba zacjelinu izvesti rezultantu: cilj gospodarenja, ugospodarskih potreba na određenim proizvodimastima proizvodnje (v. shem, prikaz 1 i 3).
snage
svaku
svrhu
prema
društva.
šumskotrajnog
prirodnim
Od elemegospodarsku
namirivanja
mogućnoSihem,
,p/rikaz br, 1


nETOOA UZGAJANJA


Prirodan razvoj sastojine ovisi prije svega o djelovanju biotskih i abiotskih
faktora, koji zajedno sa zemljištem sačinjavaju prirodn e faktore
šumske proizvodnje. Ti se faktori redovno mnogo ne
mijenjaju ili se mogu mijenjati tek tokom deoEinija. Pod utjecajem trajnijih
abnormalnih oscilacija kUme i jakih klimatskih ekstrema mogu se doduše
u stanovitim ostalim okolnostima znatno poremetiti i prirodni, napose
biotski faktori u šumi; u naše doba na pr. ugibanje jele na granici njena


47