DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Shem. prikaz br. 2


Prirodni faktori šumske proizvodnje Gospodarski faktori šumske proizvodnje


Šumsko zemliište Rasprostranjenost i gustoća pučanstva


Abiotski faktorii


Biots´kii faktori Socijalno-ekononnski i kultuimi
Geografski položaj 0 standard
i relijef:


Priivreda, naipoise drvna industrija
geografska širina,


Izvoz šumskih proizvoda i njiiho


elevaci.ja, ekspoziFlora:


viih prerađevisna


cija, imklinacija,


Stanje i razvoj prometnih sred


drveće, grmlje,


Tlo: stava


miško rašće, maho


uspon planin. Razvoj: i ´koncentracija privrede


vine, gljtirve, liišaji


masiva Odnos šumarstva i poljoprivrede,
fiziikailna, kemijska naipoise stočarstva
i b.iiološka svojstva Fauna:


Mentaliitetne predispoizije prema
Klima kukci, ptice, šumi i šum. proizvodima; propai
mikroklima: ganda šumarstva


sisavci, crvi
toplina, oborime, Štednja i zamjene drveta
vlaga, svijetlo,


Potrebe svjetskih tržišta j m´ozrak,
vjetar, (dim Mikroorganizmi: guoniOiSt trgovanja s inozemi
tvOTOJičiki plinovi)


gljiviice, bakterije, stvom


Voda:


Organiza cij a admiinistratitvno


protozi, virusi, alge


moče, rijeke, jeze


upravnog aparata


ra, popilave, pod-


Kvaliitet i broj stTuičnog osoi


zemime vodci


bljia te stalnih i sezonskih
jMediUSobiniii utjecaji Međusobni utjecaji mianuelnih radnika
ahiotskiih faktora biotskih faktora


Kvahitet i koiličina oruđa,
3 S opreme, industrijskih i pro


Međusobni utjecaji atoiotskiih i biotskih


metnih naprava


faktOTa na biocenotstoi razvoj sastojine


Stanje, razvoj i primjena nauke
i nastave


Inventar:
Vrs´te drveća i omjer smjese Međusobni utjecaji gospodarskih
Drvna masa i njena struktura


okoUnosti i potreiba
Kvailitet sastojine i stabala


Nep o3 r ed n e koriš ti Posredne koristi
Prirast


od šuma od šuma


UskladJvamje prirodnih i gospodarskih faktora
šumske proizvodnje


!


CILJ GOSPODARENJA


opći dugoročni
posebni kratkoročni


1


Plan uzgajanja


Dugoročni plan gospodarenja


Planski raspored proizvodnje po biljnim vrstama, sortimentima.
površini i razdobljilna


Kratkoročni planovi Godišnji planovi


Metode uzgajanja


Tehnika uzgajanja


49