DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

11 pozitivnom i negativnom smislu. Ali, kad se pri rješavanju zadataka postavljenih
planom uzgaiač neprestano vodi određenim gospodarskim ciljem
pa polazi od općeg u pojedinačno i obratno te proučava okolnosti u nji-
Lovom razvoju, negativni utjecaji bit će znatno umanjeni ili uklonjeni.


Međusobno uslovljavanje prirodnih i gospodarskih faktora proizvodnje
sadržano u cilju gospodarenja odrazuje se dakle odnosno treba da sie
odra.^uje ne samo pri izradi planova već i prigodom doznake za sječu svakog
pojedinog stabla u sastojini, kao i pri provedbi pošumljavanja. Vađenjem
stabala utječe se na razvoj ne samo grupe okolnih preostalih stabala
već i na razvoj čitave sasto;ine, a sastojina utječe na razvoj abiotskihbiotskih faktora u njoj; o razvoju njihovom ovisi, koliko će u budućnosti
biti zadovoljeni ekonomski faktori na dotičnoj šumskoj površini i sastojini
´. racionalno postignut cilj gospodarenja (v. shem. prikaz br. 1).


Cilj gospodarenja sadrži dakle nie samo jedinstvo prirodnih i gospodarskih
faktora u planu proizvodnje nego još više zahtjev da se trajno
utječe na šumu u svrhu sistematskog ostvarivanja određenog gospodarskog
plana. U tome se i sastoji pokretačka snaga šumskog goispodarstva, koje u
provođenju cilja gospodarenja kroz sve faze razvoja sastojine, od njena
osnutka do sječe i daljnje obnove, izvršava zadatke postavljene šumskoprivrednim
planom.


IV


Izneseni prikaz mielđusobnog uslovljavanja prirodnih i gospodarskih
faktora proizvodnje u cilju gospodarenja nije niti jednostavan a niti kompliciran,
kako to možda u prvi čas izgleda. ´Nije jednostavan zbog toga što
svaki oid navedenih faktora sačinjava kompleks elemenata, uvjeta i međusobnih
utjecaja fv. shem. prikaz br. 2); nije kompliciran zbog toga što
je svakom poznavaocu gospodarsko-uzgojnih djelatnosti više ili manje
jasno, da se uzgojni postupci svagda i svagdje obavljaju sa svrhom namirivanja
sadašnjih i još više budućih ekonomskih potreba u okviru prirodnih
mogućnosti proizvodnje (v. shem. prikaz br. 1).


Šumskoj privredi nije svrha namirivanjia bilo kojih ekonomskih potreba,
već se u planskom gospodarenju treba predvidjeti: št a stvarn o
treba uzgaj a n j e m postići. Primjerice, naša privreda već danas,
a pogotovo u daljnjoj budućnosti, trebat će razmjerno mnogo drveta za
rudnike. Ranije ta se potreba namirivala prigodom redovnih sječa. Znatan
dio drveta za rudnika proizvodi se i u prebornim šumama, ali radi vađenja
i drveta za pilansku industriju i građevinarstvo u poji3idinim ovim šumama
zbog odviše otvorenog sklopa umjesto jele znatno će se razvijati mladi
naraštaj bukve. Stoga se danas pojavljuje potreba da se uzgajaju i posebne
sastojine specijalno za produkciju određene količine jamskog drvsta
(uzevši dakako u obzir i mogućnost zamjene tog drveta); gdje će se te
sastojine osnivati i kako će srsi osnivati, ovisi o prirodnim faktorima proizvodnje.
— Iako mi danas ne možemo ni približno sigurno predvidjeti, za
Itoje će vrste drveća i sortimenata biti u daljnjoj budućnosti velika po


53