DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Iliji urod sjemena. Naravski da treba kod kestena kao i kod ostalih vrsta
uzgajati stabla što bolje kvalitete, što ravnijeg i vrednijeg debla.


U mladim i srednjodobnim čistim kestenarima često se nadu pojedina
stabla ili bukov pomladak. No ovi obično stradavaju ranom sječom
za ogrjev, što je sa uzgojnog gledišta vrlo štetno. Ta stabla, odnosno mladik,
treba štediti i njegovati, te potrebe na ogrjevu podmirivati rade kieistenovim
izdancima iz panja. Uz čuvanje bukve i kestenova stabla će bolje
uspijevati i konačni uspjeh uzgoja će biti povoljniji.


Kesten, koji je u prošlosti umjetno unašan u bukove sastojine, često
je ugrožen bukvom, grabom i ostalim vrstama. Jednom valjanom intervencijom
kod čišćenja, koja će biti provedena posebnim obzirom na kesten,
lako se može mnogo kestenovo stablo spasiti.


U mješovitim sastojinama sa kestenom valja naravski i ostale vrste
njegovati i podržavati, naročito bukvu, koja može lako da podnese zasjenu
kestena, pa hrast kitnjak, koji i u prirodi dolazi često u smjesi sa kestenom.
Odnos vrsta u ovakovoj sastojmi lako se može regulirati tokom proreda
prema stanišnim, a naročito i sastojinskim prilikama. Svakako ćemo
nastojati da do konca ophodnje uzgojimo vrijedna stabla bukve i hrasta,
sa što većim procentom najvrijednijih sortimenata. Kod bukve će to biti
pretežno na sjevernim ekspozicijama i do dolina, kod hrasta na zaravancima
i t, d. Kesten će negdje ostati do konca ophodnje — kako već rekosmo
— tek pojedinačno ili u grupama, dok će negdje i sasvim uzmaknuti.
Naprotiv, na južnim položajima će se uz hrast održati do kraja u jačem
omjeru.


Obzirom na veliku potrebu kestenova taninskog drva od važnosti je:


1. proširenje kestena na velikiim površinama dodavanjem kao primjese
u bukove i kitnjakove sastojine u doba njihova iskorišćavanja. Tu će
on znatnim dijelom služiti kao proredni prihod.
2. njegovanje postojećih kestenova putem proreda, koje će unaprediti
njihov razvoj.
THE NEED OF THE GREATER SPREADING OF THE CHESNUT STANDS


The aiuithor recoTncinids the spreadimg of chesDut rstands with the affoirestatl´on
Ako he recomeinds the mtensiiificatiioin of the thiiintmiinigs in the present ohesinut stands.
The a;im of these measures iis the augmentation, of the ohesnut wood as a ra\v material
for the tanmin production.


64