DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 68     <-- 68 -->        PDF

kontrole je vrlo veliko, no poduzeća su shvatila, da je taj nalog samo
formalne naravi. Poduzeća su imenovala članove komisija za stalnu kontrolu
kvalitete, odnosno nisu ni to učinila, nego je tu formalnost za njih
učinila glavna direkcija,, da se zadovolji zakonskom propisu, ili se stalna
kontrola kvalitete ne vrši, a rezultat svega toga jest, da nam je kvaliteta
proizvoda svakim danom lošija. Odnosno vrlo često je kvaliteta dobraodgovara tehničkim propisima izradbe, ali se naknadno upropasti lošim
odnošefnjem prema gotovom proizvodu i slabim ili nikakvim konserviranjem
gotovih proizvoda. Zato imade subjeiktivnih i objektivnih poteškoća.
Jedna od vrlo važnih poteškoća jest kvalitet radne snage. Od .aktivirane
radne snage tražila se samo količina i samo količina bez obzira na kvalitetui


Svirha ovog članka jest, da ukaže na manjkavosti kontrole kvalitete
proizvoda i kako treba organizirati kontrolu.
Konitrola kvaliteta u drvnoj proizvodnji sastoji se od kontrole sirovine,
kontrole mcdufazne proizvodnje i kontrole gotovog proizvoda.


Kontrola sirovina vrši se dva puta: u šumi na panju i prije
daljnje prerade drveta na pilanama, tvornicama finalnih proizvoda, tvornicama
furnira i šperploča.


Početnu sirovinu pretsitavlja drA´o na panju t. j. stojeća stabla u šumi
i za njiih postoje posebni propisi specifikacije, te se kontrola ne može provesti
u onom smislu, kao u drugim industrijlama, gdje za ulaznu sirovinu
postoje tehničke specifikacije. Kontrola kvalitete se ovdje vrši okularnom
kvalitetnom procjenom, te potpuno ovisi o praksi procjenitelja. Kontrola
stojećih stabla sastoji se u tome, da li konsignirana stabla po količini i
kvalitetu odgovaraju planskim zadacima. — Za šumske proizvode slijedeća
proizvodna faza je sječa i izradba stabala. Za izrađeno drvo postoje standardi
i tehnički dobavni uvjeti i prema njima ^e moguće provesti kontiolu
kvalitete, jer su dostuipne ocjeni sve pogrješke drveta, koje nismo mogli
niti zaimijeniti niti ocijeniti, dok je drvo bilo u stojećem stanju. Kontrola
kvalitete proiizvoda u toj fazi sastoji se u tome da li su točno primjenjen;
tehnički dobavni uvjeti i da li kvaliteta odgovara oznakama, koji su i a
proizvodu otisnuti.


Daljnja kontrola, koja se u toj fazi mora provesti, jeste da li je drvo
dobro konservirano do vremena njegove prerade. Osobito to vrijedi za
one vrsti drveta, koje su podvrgnute brzom kvarenju, kao bukva, javor,
lipa i jasen. Kontrola sastoji se u tome, da se sortimeritima izrađenim iz
lahko pokvarljivih vrsta drveta, posvećuje pažnja već kod panja pa kroz
čitav proces proizvodnje. Konserviranje mora biti provedemo pravilno
i na vrijeme.


Kontrola kvalitete prije daljnje prerade vrši se dosta površno, naročito
u poduzećima, koja se snabdjevaju iz vlastitih manipulacija. Borba za
kvalitet između šumiskog i piilanskog odjela nije zaoštrena, jer je i jednom
i drugom cilj čim više m´´, — Direktoru pilane mora biti jasno, da iz lošeg
trupca on ne može izraditi dobru dasku, a da kod toga postigne i visoki
orocenat iskorišćenja. Zato se on mora boriti za podesnu sirovinu.


66