DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gledu kvalitete proizvoda kao i tehniološkog procesa. Osim toga dajupomoć kod organizacije unutarnje kontrole. Kritika kvalitete mora biti
objektivna, i uz količimsko izvršenje naših zadataka, treba da kvaliteta
ne ovisi o slučajmosti nego da se planski obuhvati. Za postignuće propisa
kvalitete treba se boriti isito tako kao što se dosada borilo za količinu.


Hinko Bedenić (Zagreb)


POSLJEDICE MANJKAVOG KORIŠTENJA RADNE SNAGE


Uspjeh organizacije rada u svakoj, pa tako i u drvnoj industriji ovisan
je o ispravno postavljenim normama, za svaku radnu operaciju i svaku
fazu te radne operacije, bilo da te radove čovjek vrši sam, bilo da ih vrsi
u kombinaciiji sa strojem. Ispravno postavljati norme u drvnoj industriji
znači određivanje one količine trupaca ili rezane grade, koju u jednom
satu ili jednom radniom danu od 8 sati moraju osnovni strojevi na pr. u
plMani ispiliti, pomoćni strojevi preraditi, a radnici na ostalim radnim mje-,
stima izmanipulirati. — Sa ispravnim postavlja njem normi tijesno je povezana
isipravna sistematizacija radnih mjesta, ne samo ornih na kojima
rad© radnici i strojevi zajedno, nego i onih na kojima se vršj manipulacija
oblovine i rezane grade ručno ili samo mjestimično i djelomično mehaniziranim
uređajima.


Osim o ispravno postavljenim normama ovisi uspjeh organiza-^
čije rada i o visokoj produktivnosti strojeva i radniika, o povoljnim
proizvodnim liroškovkna, o pravovremenom i ispravnom konzerviranju
drveta, o ispravnoj opremi proizvedenog drveta, te konačno o sistematskom
snižavanju produkcionih troškova odnosno pune cijene koštanja. —


U drvnio-pilanskoj iniduistriji, gotovo do utovara rezane grade u državne
vagone i druga prevozna sredstva, postavljaju se norme posebno za
hra Sito vinu, bukovinu i ostale lišćare, a posebno za jelovinu
i ostale č e t i n j a r e. Isto se tako posebno sistematiziraju
radna mjesta i broj potrebnih radnika za tvrde lišćare, jelovinu i meke
liišćare.


Na radnim mjestima, na kojima se produkcija vrši strojevima, potreban
broj radnika diktira kapacitet stroja, način obrade drveta, te ostali
uređaj pilane ili pirostorijie u kojoj odnoisni strojevi rade. Na stovarištu
trupaca i rezane grade mogu se radna mjesta sistematizirati i odrediti
potreban broj radniika, isto tako odrediti norme nakon točnog proučavanja
položaja, udaljemoisti i uređaja na odnosnim stovarištima.


U sjedištu svakog poduzeća trebalo bi da postoje komisije za sistematizaciju
radnih mjesta, za područne pilane tih poduzeća kojima bi bio
zadatak da povreimenoi prekontroliraju radna mjesta nairočito u pravcu
broja uposlenog radništva. Jedan član te komisije morao bi da bude upravitelj
pilane. Radovima komisije za sistematizaciju radnih mjesta u svakoj


68