DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2 majstora na klaitnim pilama za grubo prerezirvanje
2 pomoćnika
2 majstora na kružnim pilaima za oibrubljivanje
2 majstora na k´latniim pilama za dnižiine
2 pomoćnika


2: majstora na kružnim pilamia za rastruživanje
2 pomoćnika
2 majstora na kružnim pilama ze prerezivanje
2 pomoćrailka
3 majstoina na kružnim pilama za obrubijiTanje sitne
građe
2 pomoćndlka
10 radnika za manipulaciju i izvoiz grade, = 44 radniika


Stovarište trupaca 10
Podrum 0.´
Ložiona 2
Radiona 4
Strojarna 1
Pariona


6
6
2


Sušiona


Primanje produkcije
Razvrstavanje popruga 2
Škartiranje rezane građe 6
Razvoz građe 12
Slaganje popruga 4
Slaganje građe . . 112
Pripremanje za otpremu i utovar .... 8
Mjerenje građe 2
Privoz i utovar rezane građe 12
Manipulacija otpadaka 4
Popravak ili vraćanje popravka u pilanu 2
Manipulacija suhe građe (Eksportno stovarište) 17
Gradnja podloga


Ukupno: 160 radnika


Određeni broj radnika razdijeljen je prema tome na 21 radno mjesto. Na str. 72
šema prikazuje broji radnika kojii na svakom radnom mjestu može i treba da bude
uposlen kao i dnevni pnilliv grade na svako od tih radnih mjesta.


Dok pilana radi, priliv rezane grade je na pojedina radna mjesta, u
količinama navedenim u šemi, konstantan. Manipulacija te konstantne
količine rezane grade, koja dnevno pristiže na pojedina radna mjesta,
predstavlja dnevni zadatak broja radnika, koji je određen za ta radna
mjesta. Taj dnevni zadatak će samo onda biti izvršen ako radna snaga
bude prema šemj raspoređena, U protivnom slučaju doći će do nagomilavanja
rezane grade na onim mjestima, na koja radna snaga nije upućena
u dovoljnom broju ili čak nikako.


70