DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Stov. Irupaca


10 400 m´


2 5


Ložiona Stroiarna Pilan a Podrum Radiona


44 80 m´ 2


S 1


Par ion a Primanie prod. SuSiona


2


30 m^ 45 m´ 6 30 m´


10 !u 12


Razvrstavanje F^azvoz gradja Kazvrsf. popruga
rez. gradije


40 ni3 12 45 m´ 2 IO m^


Slaganie gradji: Slaganje poprujja


12 40 m* 4 10 m^


17


Pripreman´je za Mjere nif Privoi i utovar
ufovar


2 45 m3 12 40 m´


!19 20


Popravak i vraćauie u Manipulacija suhe ^rady^ Manipulacija otpadaka
pilanu


4


I 21


Gradnja podloga


Radi nagomilavanja i ležanja grade na pojedinim m(jestinia često kroz
kroz više dana, pa i tjedana dolazi do oštećenja kvaliteta i do grešaka
kao na pr.:


Parena i neparena bukov a rezana grada
1) savijanje
2) zagUišenjic
3) abnormalno pucanje
4) mrljavost
5) dekoloracija


Hrastov a rezana građa i popruge
1) savijanje
2) abnormalno pucanje
3) mrljavost
4) dekoloracija


Štetno utjecanje na kvalitet proizvedene rezane grade (koja često
samo radi lošeg korištenja radme snage leži na radnim mjestima i pokraj


7/