DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Kako stojimio sa kadrovima kod planiranija i izvršenja radova naučnoistraživačkog
sektoira? Znamo da su skoiro svi proizvođački resori repu-
Mlikanskih Ministarstava oformili Biiro-e za unapređenijie proizvodnje i
Institute za naučna istraživanja. Pni repuiblikanskim Planiskim komisijama
pioistOije Uprave za unapređenje proizvodnje i za evidenciiju i kontrolu
naučno-istraživačkog rada u repuiblikanskim resorima. Savezna ministarstva
imaju svoje Uprave za unapređenje proizvodnje i naučno-istraživački
rad: prate i koordiiniraiju rad republikanskih biro-a i instituta. Kao što ima
privrednih preduzeća saveznog značaja, postoije i naučno-istraživačke
ustanove pod neposTednim AOR-om Saveznih ministarstava. Tako i u
resoru šumarstva kraji republikanskih insitituta radi Institut za šumsku
melioraciiju krša u Splitu. Postoji i Savezna uprava za unapredenije proizvodnje
pri Planskoj komisiji FNRJ koja je najviši forum za planiranje i
evidenciju izvršenja planiranih zadataka u tom sektoru. Biro^ osoblja u
naiučno-istraživačkoij sluižbi (u centralnim ustanovama kao i na terenu)
niije u sirazmjeri sa obimom i značajem ukupne problematike koja se postavlja
i čeka na svoje što skorije rješenje ili koja tek iskrsava u vezi sa
sve većim potrebama naše privrede, induistriije i opšteg kulturnog razvitka.


Cesto je nedositatak kadrova odraz opšte oskudice visoko-kvalifikovanih
kadrova u privredi, jer pojačanje osoblja u naučno-isitraživačkoj
grani automatski uslovljujie slabljenje operative dotičnog resora, ili — da
se izrazimo još tačnije — pojačanje naučno-istraživačkih kadrova provodi
se na račun i prividnu štetu bilo operativnog bilo planskog sektora dotičnog
resora. Naglasili smo »prividnu« a ne faktičnu štetu, jer će i operativa
i plan imati u vrlo kratkom roku neposirednu pomoć i korist od svih
tih kadrova s koijima se niožda sada nerada rastaju. Opšti nedostatak kadrova
sili više puta rukovodioce, da osoblje, premiješteno resornoj nauonoistraživačkoj
ustanovi, zadužuju i dalje zadacima koji nisu u vezi sa naučino-
istraživačkim radom. Na taj način i oinaj noiminalan broij osoblja
instituta i biroia faktično biva smanjeni na sasvim skromnu mjeru. Njega
treba ne samo povećati nego mu i osigurati rad u određenom okviru njegovih
neposrednih zadataka.


Važno je obezfbjediti vodeći kadar i za buduće naučno-istraživačke
radove. Stoga treba pozdraviti načelnu odluku rukovodioca da se jiedain
dio svršenih đaka visokih škola postavi u svojstvu priipravnika pri naučnim
institutima njihovih struika. S obzirom na potrebu formiranja što većeg
broja terenskih jedinica (eksperimenitalnih stanica, oglednih polja i si.)
vrlo brzo će se osjetiti nedostatak srednije-tehničkog kadra t. j. mladih šumarsikih
tehničara, koji bi se posvetili naučno-istraživačkoij djelatnosti.
Ovog Ijieta ćemoi imati rekordni broj maturanata srednjih šumarskih škola
i ta se okolnost mora uzeti u obzir i pravilno i na vrijeme iskoristiti za
popunjenje našeg naučno-is-traživačkog kadra.


Ali briga o kadrovima potrebnim za naučno-istraživaČki rad obuhvaća


mnoigo šire polje, nego što bi se to moglo u prvi čas pretpositaviti.


Ko nije radio na naučniO-istraživačkom polju taj sebi teško može za


misliti koliki je udio radništva, običnog manuelnog radništva kod pravilno


postavljenog, savjesno izvedenog i rezultatima krunisanog ogleda.


73