DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 77     <-- 77 -->        PDF

mena mora ulijevati rukovodiocu apsolutno povjerenje da će to zaista i
sasvim tačno raditi i uraditi.
Ono što važi za sjemenarstvo važi isto tako i za nauono-istraživački
rad u oblasti smolarenja.


Svakom induistrijskom smolarenju, a naročito u onim predjelima gdje
se smiolarenje uvodi po prvi put, moraju prethoditi terenski eksperimenti,
a mišljenja simo da terenski eksperimenti moraiju prethoditi i svakom drugom
našem praktičnom podhvatu naročito u moru nerješenih i spornih
preigleda iz oblasti podizanja i regeneracije šuma, I sami ogledi na smolarenju
tijesno su povezani sa proučavainjem biologije i ekologije naših borovih
šuma.


Prije rata u NRBiH rukovođenjem opitnim smolarenjem bio je zadužen
jedan stručnjak inženjer kojem je to bio jedini zadatak, a na početku
i svršetku sezone dodijeljivao mu se jtoš jedan inženjer. Na smolarskim
pokusima u Hrvatskoj u vremenu od 1929 do 1932 bilo je angažovano
dva profesora univerziteta i 4 pomoćnika; eksperimeniti siu se provodilU na
jednom mjiestu i na oko 170 stabala.


Poslije oslobođenja eksperimentalni rad u toij oblasti razgranao se u
svim našim narodnim republikama. NR Hrvatska radila je na 5 opitnih
polja sa oko 4,900 stabala, NRB na 6 opitnih polja sa oko 3.600 stabala a
ostale narodne republike imaju 9 opitnih polja sa odgovaraijućim brojem
stabala.


Moglo bi se zapitati: koliki kadar stručnjaka i radne snage treba zaposliti
u izvođenju opita ako želimo da se bar približno izijedliačimo sa
moguićnostima i stanjem pokusa u Hrvatskoj od prije rata. Međutim, mi
nismo za rasipanje kadrova: sa osobljem, s kojim sada raspolažemo i sa
visoko kvalifikovanim omladinskim kadrovima koije ćemo dobiti najkasnije
ovog ljeta i jeseni, zadatak će se u cijelotsti izvršiti i kvantitativno
i kvalitativno: sa terena će se prikupiti dovoljan broj eksperimentalnih
podataka na osnovu kojih će se moći donositi konkretni zaključci, kao
baza za pravilni izbor metode, vremena i sredstava ostvarenja naših praktičnih
planskih zadataka; industrijskog smolarenja, podizanje vjetro-zaštitnih
pojaseva, poboljšanje drvnog inventara i t. d.


Uloga manuelnog radnika u uspjehu i kvalitetu eksperimenata ogromna
je u oblasti smolarenja kao i u svakoj drugoj naučno-eksperimentalnoj
grani. Fatalne štete mogu nastati ako su zaključci doneti na eksperimentalnim
radovima pogrješni. Učiniti pogrješku iz neznanja, aljkavositi»
i t. d. toliko je moguće, toliko lako i toliko je vjerojatno da nepostoji kontrola
koja ih može primjetiti, »uhvatiti«. Ako se grješka i konstatuje, time
ni izdaleka nije rješen problem, jer je tačnost opita već dovedena u pitanje.
U najboljem slučaju možemo eliminisati pogrješni podatak (mi tako
i radimo kad je grješka suviše »gruba«, upadljiva) ali ne možemo ga momentalno
zamijeniti sa drugim, boljim podatkom. Ovo bar važi za opitno
smolarenje o čemu nas je dosadanja praksa više puta uvjerila. Kako nam
se tuži jedan kolega iz druge republike, »ostavljeni smo na milost i nemilost
odnosno na savjesnost i nesavjesnost radnika od čije stručne spreme,


75