DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 79     <-- 79 -->        PDF

živanja i da jamči za njiihov uspjeh. Bez toga će se svaki rukovodilac osjećati
nemioćan i nesiguran, bez toga će se on oipravdano uistručavati da
preda na praktičnu upotrebu operativi rezultate svoga trajnog rada i
napoira.


Odozdo od radne manuelne snage treba početi uzdizati naše naučnoistraživačke
kadrove! Iz te sredine treba (daljnjioini selekcijom!) formirati
pomoćno tehničko osoblje kvalifikovane berače šumskog sjemena, osmatrače
uroda sjemena, brigadire u trušnjicama, osmatrače i čuvare bjelenica
kod optimalnog smolarenja, sakupljače smole i t. d. Najsposobnijim
najmarljivijim treba pružiti mogućnost i dalje usavršavanije. Sve će drugo
biti lakše ako je učinjen prvi korak, ako je određeno rukovodstvo potpuno
svjesno veličini i odgovornosti zadatka, ako je to rukovodstvo oislobo-^
deno poslova koji su izvan okvira naučno-istraživačke djelatnosti, ako odabrano
radništvo i niže tehničko osoblje na terenu potpuno i u svakom
pogledu odgovara zahtjevima koji se postavljaju i k tome još ako se spriječi
fluktuacija i prebacivanje radne snage što je na ovom sektoru od još
većih negativnih posljedica nego igdije.


Napomena urednika:


SugesitiijL u članku Panova i Teirzića iznesene su u važnoj fazi većine oašiii šumarstkiih
imstiituta: u času, kad se od njr´lli — niakoin 2—3 godilšinjeg rada — očckiuju veći
i vredniji rezultatii. Međiiitim, poiteškoće koje nuižmo utječu ma mogućnost plodnijeg


(t. j . sistematskog i metodičkog) radai u oiblasti, naučnoi-iistraživačke djelaltnloisti znatno
se Oičituju i u pomanjkanju dobroig i savjesmoig kadna niiižeg ii srednješkolskog olbrazovainja,
i to´ ne saimo na terenskiim stanicama već i u centrallii instiitutai. Rezultat takvog
stanja jest, da fakultetski obrazovani stručnjaci voćinoim moTaju obavljati sitne struične
čak i nestručne pioslo´ve, a podacii prikuipljen« po poimoćnom osoblju u terenu gdjekad
su meupotrebivi dili bar nesiguirni. Stoga se navodi pisaca mogu protegnuti i´ nai srednje
stručne kadrove pri našiim institutilma..
77