DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Bosnu i Hercegovinu 9% i Makedoniju 5%. Prema tome izlaženje lista uz ostale čisto
tehničke smetnje, najvećim je dijelom uzrokovano pomanjkanjem saradnje.


Članci su i ove godine donošeni bez plana, tjt. onako kako su stizali. I ovo je
utlovljeno isaradnjona u listu. Rubrilke »Saopćenju« i »Iz prakse za praksu«, donosile su
malo prikaza, i ne bi se moglo reći da su zadovoljile.


Što se tiče sadržaja lista u 1949. god., otpada, obzirom na broj stranica na:
glavnu rubriku 70%, Saopćenja 6%, Iz prakse za praksu 4%, Zakonodavstvo 7%,
Stručnu štampu 10%, Društvene vijesti] 2% i ostalo 1%.
Od glavnih članaka, probleme šumsko-uzgojne obrađuje 50% članaka, drvne
industrije 25%, planiranje i ekonomiku 14% i ostalo 111%.
S obzirom na autore glavnih članaka po republikama otpada na: Srbiju 26%,
Hrvatsku 57%, Sloveniju 4%, Bosnu li Hercegovinu 7% i Makedoniju 7%.


Uzevši u obziir i saradnju u rubrikama ,kao što su »Saopćenja« i »Iz naše prakse«,
otpada na saradnju pojedinih republika, obzirom na broj* prikaza, na: Srbiju 13%,
Hrvatsku 80% i Bosnu i Hercegovinu 7 %.


Plenum je izabrao u:


Upravni odbor: Redakcioni odbor:


Predsjednik: mg, Josip Radošević 1) ing. Roko Beniić
Potpredsjednik I.: Pavle Bogadi 2) Franjo Šnajder
Potpredsjednik II.: dr. Milan Anić 3) ing. Dušan, Klepac
Tajnik I: dng. Rudolf Antoljak 4) ing. S, Frančiškovdć
Tajnik II: dng. Drago Jurić 5) dr. Zlatko Vaijda
Blagajnik: dng. Andrija Koprić 6) dri. Milan Anić
Urednik: dng, Josip Šalfar 7) ing. Zvonko Potočić
Ekonom: Jaša Krašovec 8) Anselme Bradičić
Knjižničar: ing. Boris Zlatarić
Pročelnik R. o.: ing. Zvonko Potočić Financijska kontrola:
Odbornik I.: ing. Žiairkoi Hajdin


1) ing. Nikola Miiha.li.cek


Odbornik II.: ing. Ivan Radetdć


2) ing. Biranko Manojlović
3) Antun Bendak


Zamjenici odbornika:
Sud časti:


I: Đuro Gruboir
II: ing. Zrinjko Grohovac 1) ing. Đuro Šokčević
.: ung. Vinko Lacković 2) ing. Viktor Haramija
IV: ing. Ivan Smilaj 3) dng. Vjekoslav Cvitovac
Usvojen je ovaj budžet za god. 1930.:


Primici: 7) Nabava knjiga 30.000
1) Članarina . 1S.O0O 8) Nabava nameštaja 160.000
2) Stanarima .
3) Pretplata
4) Prodaja knjiga
5) Oglasi .
6) Pripomoći .
130.250
168.000
1,285.750
2.000
50.000
9) Osiguranje, popravci i preinaka
zgrade ... .
10) Nabava uredskog pribora
11) Poštarina, telefon
12) Grijanje, rasvjeta
13) Socijalno osiguranje .
62.530
15.000
40.000
30.000
20.000
Svega: 1,648.000 14) Porez na nekretnine . 30.5011)
15) Porez na promet proizv. . 101.500
116) Štampanje str. pufol. . 600.000
Izdaci: 17) Putni računi ... . 30.000
1) Članarina DITH-a
2) Štampanje Š. L. .
6.000
230.000
US) Porez na promet proizv.
— publikacije ... .
1(9) Troškovi održanja struč51.400
3) Uprava »Šum. lista« 79.200 nih predavanja 10.000 4) Uprava sekcije 58.800 20) Nepredviđeno 7.400
5) Redakcija lista 73..0
6) Honorari ... . 103^700 Svega: 1,648.000


163