DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Plenum je usvojio plan rada sekcije u l<95iö/51 godini:


I. Organizacija:
1) Povećati broj članova sekcije za 15% na području Zagreba;
2) Učlaniti u sekciju stručnjake šumarstva i drvne industrije sa terena, kao, i
pomoćno stručno osoblje;
3) Učlaniti u sekciju racroinaliizatore, novatore i organizatore rada u šumarstvu
i drvnoj industriji;


4) Osnovati terenske sekcije u sjedištima NO-a, kao i u većim drvno-industrijskim
centrima kao što su: Belišće, Vinkovci, Delnice, Nova Gradiška, Sisak, Ogulin i Gospić;
5) Oržati Savjetovanje cjelokupnog članstva po pitanju podizanja produktivnosti


rada i po organ!iizaoiioniim| problemima sekcije.


i


II. Stručna š it ami pa:
1) Nastaviti sa redovnim izdavanjem »Šumarskog lista« i pojačati saradnju stručnjaka
drvne .industrije;


2) Izdati Tablice za kubiciranje trupaca, tesane građe i samica;


3) Izdati »Lugarski priručnik,«;


4) Pripremiti rukopis za štampanje Udžbenika za srednje šumarske i drvno


in duet rajske škole. 1 j j , i


1


III. Izdizanje kadrova i povećanje produktivnosti rada:
<-.


1) Organizirati 6 stručnih predavanja u Zagrebu;


2) U cilju uspostavljanja što čvršće veze sa terenskim sekcijama, dostavljati na
teren u prepisu svako stručno predavanje koje će biti održano u sekciji u Zagrebu;


3) Organizirati jednu stručnu ekskurziju;


4) U cilju što jačeg povezivanja održati barem po jedno stručno predavanje u
sjedištima oblasti, u kojima će biti organizirane sekcije;


5) Nastaviti sa radom u Komisijama za povezivanje nauke i prakse;


6) Za Savjetovanje stručnjaka šumarstva i drvne industrije prirediti referait


»Borba za visoku produktivnost rada u a) šumarstvu i b) drvnoj industriji«.


Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev
je priredila posvetovanje strokovnjakov na Bledu v dneh 117. do 20. fe´b. I960, kateremu
so prisustvovali delegati iz ostalih bratskih društev in predstavnici raznih ministerstev
širom Jugoslavije.


Namen posvetovanja je bil izvršitev in pospešitev planskih nalog, ker je to
osnovna in brezpogojna zadobžitev in obveza.


V uvodni besedi je pom. ministra lesne indiustrije LRS naglasil, da je vsak kubik
lesa istočasno investicija pri izvrševanju plana in obenem gozdni fond za proizvodnjo
lesa. Ne more biti govora o eni od o´beh nalog brez soglasja s drugo. Surovine smo
dolžni čuvati, ker ne smemo pozabiti na perspektivno gledanje, na veliko ne pa ne-
izčrpno bogatstvo zaloge lesa.


Referati na posveto van ju so bili sledeči:


1) O borbi za večjo storilnost dela, ing. Slovnik Miloš


i2) Mehanizacija spravila in transporta, ing. Klemenčič Ivan


4) O gojätvi in varstvu gozdov, ing. Žagar Bogdan


4) Vpliv gozda na režim voda, ing. Rainer Franjo


Navajamo le nekoliko najvažnejših misli iz referatov oziroma diskusije, kod sledi:


Praksa je ugotovila da potočni brigadni sistem, t. j . vertikalna poveza med brigadaimli
lažje prebrodi grla eventualnoga zastoja, ker so v potočnem sistemu združene
vse faze od poseka do spravila na kamionsko cesto.


Medtem ko imamo v LRS edino eno gozdno železnioo, je posebnost izvoz lesa
z žičnicami. Imamo ca 40 enot s približno skupno dolžino 1Ö0 km žičnie v pogonu.
Razentega imamo še žične drče, ki so še posebno rentabilne, ker je investicija neverjetno
enostavna in poceni. Žično drčo ira žične železnice so udeleženci videli v pogonu
na železniški postaji Soteska pri Bledu,


164