DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Nakladalne ...... so dale neverjetno dobre uspehe, kjer so bili pogoji za izgraditev
dani. V zvezi s tem »paketni prevoz« lahko prištedi mnogo delovne sile, posebno
pri drotonih proizvodili, kakor so npr. žaganice.


V zvezd z naglo graditvijo hidrocentral in če se ne bodo predozele vse mere
opreznosti, so razni govorniki qpozarjali na nevarnost hudournikov oziroma rasipanje
s pro dom.


Nekateri današnji žagarski obrati so bodoči lesni kombinati. S kombinati skušamo
vskladiti posek s prirastkom, ker mnogo bolj iskoriščamo les, ki je toil prej odpadek.
Npr. tvornica lesonitnih plošč ima izkoriščenje 95%. Ko bo v 2 letih zgrajen kombinat
Limb uš bo dajal letno ves materijal za tri tisoč stanovanj.


Za štednjo lesa važna je izdelava lesonitnih plošč, za katere lahko poslužijo ćelo
izlučeni odpadkii pri proizvodnji tanina. Tuđi duglazijeve sestoje že imamo. Pri Rakeku
3,5 ha čisti, približno 50 let star šestoj in 3 ha mešan z bukvo približno 25 letni.
Duglazijcvega semena rabimo letno 100 kg, ter moramo izkoristiti prav vsak češarek.


Diskutanti so iznašali predloge za odstraniitev težav z delovno silo. Treba zmajšati
fluktuacijo, nediscipliniranost delavcev zaradi izostajanja od dela, kako da se poboljša
kvaliteta proizvodov. Z izdajanjem priročnikov in brošur bomo dvignili strokovno
znanje delavcev in. strokovnjakov.


Dati organizacijski problemi DIT-a so bili predmet posvetovanja, ter so vsi strokovnjaki
Slovenije raznih podružnic DIT-a, horizontalno vezani med seboj po posebnih
delegatih v matično gozdarsko in lesno sekcijo DIT-a Ljubljana.


Sklepi in rezolucija posvetovanja na Bledu bodo tiskani v Gozdarskem vestniku
in Lesu, posebna edicija v obliki brošure pa bo prioesla vse fererate in važnejšo diskusijo,
da se s tem naglasi in še bolj publicira obddlani materijal.


Ing. Drago Kajfež


165