DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Popović Vladislav, Sarajevo 480—
Rizvanbegović Ćemal, Konjic 480.—
Trifković Ranko, Sarajevo 510.— 1947 do 1949
Vasiljević Đorđe, Banja Luka 480.— 1946 do 1948
Zita Vladimir, Travnik 480.— 1946 do 1948


Iz NR Srbije i Beograda


Ing, Crvenčaniim Božidar Čačak Din. 480, za god. 1946—1948
Đoirić Mihajlo, Prijepolje 480.
Jovanović Ilija, Priština 480.
Kiliibarida Milutin, Prokuplje 480,
Korunović Ljiubiša, Priboj 4,80
Košutić Srđan, Jagodina 480.
Kozarac Jovan, Prizren 480,
Milutinovic Aleksiije, VI. Han 480,
Radović Sreta, Loznioa 480,
Rađulović Sveta, Priština 480,
Stojanović Radivoje, Leskovac 480.
Tin tor Branko, .š 480.,
Vučetić Jovan, Uzice 480.
Vuoičević Mihajlo, Uroševac 480,
Vučkoviić Blažimir, Raška 480,
Jelača Doirđe, Beograd 540,


1947, 1918, 1949


Jovanović Milan, Beograd 540,


1947, 1948, 1949


Jovanović Nikola, Beograd 660.


1947, 1948, 1949


Kolarović Stevan, Beograd 480.


1946—1948


Kosonogov Pavle, Beograd 480,
Majistorović Vlado, Beograd 480
Miihajlović Dragoš, Beograd 480,
Novaković Svetozar, Beograd 480
Ocokaiić Mihajlo, Beograd 480
Poledica Dušan, Beograd 480,
Tnivunac Rado mir, IJeagrad 480


U slijedećem ćemo broju donijeti daljnji iskaz dužnika po pojedinim republikama.
Ponavljamo našu molbu na pretplatnike »Šumarskog Lista« da nam redovno
javljaju svaku promjenu svoje adrese i da redovno uplaćuju pretplatu na list.
Naš je račun kod Komunalne banke u Zagrebu broj 401-1-9560360,


Ispraviti na str. 43 st. 3 prvu formulu:
a, b p a-t b


bj


100 a a


Na str. 152 i 153 dimenzije kliširanih slika udesiti prema si. 3 (otisnutoj desno
dole na str. 152 sa mjerilom).


167