DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SAOPĆENJE SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Zadatak je »Šumarskog lista«, da objavljivanjem aktuelnih rasprava i
članaka, saopćavanjem novih iskustava i tekovina nauke te informacijama


o domaćoj i stranoj stručnoj štampi pomaže šumarstvo i drvnu industriju
u rješavanju aktuelnih privrednih problema. Daljnji, isto tako važan je
zadatak našeg lista, da okuplja stručnjake šumarstva i drvne industrije
zbog razmjene stečenih iskustava i znanja, u cilju međusobnog stručnog
izdizgnja.
Prema tome u listu se tretiraju problemi, koji su u neposrednoj vezi
sa praksom, kao i pitanja teoretske prirode, kojima se u perspektivi razvoja
naše privrede pomaže plodniji rad prakse.


Da bi list mogao tima zadacima udovoljiti, potrebna je uža suradnja
što šireg kruga stručnjaka, napose onih koji su u neposrednoj vezi sa izvršavanjem
operativnih zadataka u terenu. Iskustva stečena dugododišnjim
radom u praksi vrlo su dragocjena ne samo za ostale terenske stručnjake i
za rukovodstva šumske i drvno-industrijske privrede već i za razvoj naše
znanosti, pa neobjavljivanje takvih saznanja stvarno je naš nacionalni gubitak.
Jedan od najboljih načina za iznošenje i prenošenje takvih iskustava
je u obliku saopćenja, kao i u obliku kolektivnog rada većeg broja stručnjaka.


Rasprave i članci trebali bi biti što kraći i ne bi smjeli da odviše
opsežno iznose opće poznate pojedinosti.


Rukopisi treba da su čitko napisani na stroju s proredom između
redaka, i to samo na jednoj strani papira; sa strane ostaviti prazan prostor
od najmanje dva i pol prsta širine. Originalnim raspravama i člancima
potrebno je u jednom primjerku dodati kratak sadržaj sa što kraćim rečenicama,
radi prevoda na jedan strani jezik (ukoliko autor sam ne izvrši
prijevod). Slike i grafikoni treba da su posve jasni, i ne smiju se u tekst
ulijepiti; u tekstu se samo praznim prostorom označi mjesto te navede
broj i eventualno opis tih priloga.


Rukopisi se štampaju jezikom i pismom, kojima su napisani, izuzevši
ako autor drukčije odredi. Rukopisi se ne vraćaju. Separatni otisci moraju
se zasebno naručiti, a trošak štampanja snosi autor. Saradnja u listu honoriše
se.