DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 87     <-- 87 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Pisac: Naslov knjige: Nabavlja se kod:


Orvlđinl-Prlster:


Dlmitrljević R.:


FranBiSkovtć-Benil:
Gavrilović S.:


Glađiševskl B.l
Horvat !..
Hufnagl-Veseli:
Jakovljević J.:
Kauders A.:
Knežević M.:
Millć G.:
Miloševlć-Brevinac:


Mirkovlć D..


Petrović D.:


Poledica D.:


Pourtet J.:


Solovjev-Tomiševsklj
Stanković S.:


Solaja B.:


.


TeSlć t.:


Ugrenovlć A.:


Ugrenovlć A.:


Ugrenovlć:


Vajda Z.:


žlvojlnović S.:


UPOZORENJE!


Prispevek k racionalizaciji s krožnlml
pllaml — Ljublj. 1949
Prerada drveta I rad na pilanama, Bgd


194«
Motorne lančane pile, Zgb 1949
Kako 1 zaSto treba Steditt drvo, Bgd.


1948
Poljozaštltni Šumski pojasi, Bgd 1949
Nauke o biljnim zajednicama, Zgb 1949
Praktično uređivanje Suma, Zgb 1929
Sistematika ljekovitih biljaka, Bgd 1949
šumarska bibliografija, Zgb 1947
Mehanička prerada drveta, Bgd 194S


Proizvodnja ugljena u žcžnicama,
1949
Nekoliko načina Štednje ogrjevnogveta, Bgd 1949


Denđrometrija, Bgd 1948


Kad u Šumskim rasadnicima, Bgd


Bgd
dr


1948


Osnovi opšte 1 Sum. pedologije sa uputst.
za poprav. zemljišta Sum. rasadnika,


Bgd 1949


Vještačka poSumlJavanja Bgd 1948


Prihod od šuma, Bgd 1949
Osnovi kemijske prerade drveta,


1949
Neorganska kemija Bgd 1949
Organska kemija Bgd 1959
Mikrobiologija Šumskog zemljišta,


1949


Bgd


Bgd


Pola stoljeća Šumarstva, Zgb 1939
Upotreba drveta i sporednih produkata
Sume, Zgb 1948


Tehnologija drveta, Zgb 1959


Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje
hrastovih Suma, Zgb 1947


šumarska entomologija, Bgd 1948


Gozđarskl Institut Slov. LJublj.


IndustrlJ. knjiga, Bgd


Nakladni zav. Hrvatske, Zgb


Min. Šumar. S. Bgd


PolJ. izd. preduzeće, Bgd


Nakladni zav. Brv., Ilica 39


Šumar. sekc. Zgb, Vukotin. t


Naučna knjiga, Bgd


Sum. sekc. Zgb, Vukotlnov. 2
Naučna knjiga, Bgd


Polj. lzdav. preduzeće, Bgd
Min. Šumar. Srbije
Polj. izdav. preduzeće Bgd
PolJ. izdav. preduzeće Bgd
Institut za nauč. Sum. istr. Bgd,
Topčider


Polj. Izdav. preduzeće, Bgd


Polj. izdav. preduzeće, Bgd


Naučna knjiga, Bgd


Izdav. preduzeće NRS
Izdav. preduzeće NRS


Izdav. preduzeće Srbije, Bgd
Sum. sekc. Zgb, Vukotin. 2
Nakladni zav. Hrv., Zgb, Ilica S9
Nakladni zav. Hrv. Zgb, Ilica 39


Nakladni zav. Hrv., Zgb, Ilica 39
Naučna knjiga Bgd.


Pozivaju se pisci i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredništvu
Šumarskog lista (Zagreb, VukotAnovićeva ul. 2) pošalju popis svojih novih publikacija
uz naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izdavačkom
poduzeću ne mogu više nabaviti.