DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

mekog drva. Optimalni tlak kod upotrebe ikarbamidno-iormaldehidskih smola kreće se


za meko drvo u granicama od 1,4—10 ikg/om-, a za tvrdo drvo od 5j3—18 kg/cm8.
Navedeni tlakovi primjenjuju se kod relativno niskih temperatura od 77—-93°C. Kod
više temperature i većih tlakova kauritske smole vežu i u potpuno suhom stanju. Na
taj način mogu se spojiti prednosti postupaka mokrog nanošenja ljepila sa prednostima
suhog lijepljenja filmovima.
U ovoj Tadnji posvećena je posebna pažnja i raznim dodatnim sredstvima za
začepljivanje pora drva, a s time u vezi i za smanjenje potroška ljepila. Najbolji
rezultati postignuti su dodatkom brašna. Veće količine brašna ne umanjuju čvrstoću
veza, aiko se kod Ijepljenja primijene nešto više temperature. Viša temperatura neophodno
je potrebna za prevođenje škroba u ljepivi gel. Takovim dodacima može se
znatno smanjiti speci ična potrošnja skupog sintetskog lijepila uz gotovo jednaku
čvrstoću veza u suhom stanju. Nakon duljeg močenja slijepljenog drva u vrućoj vodi
čvrstoća ljepila sa većom količinom brašna znatno se umanjuje. Veće količine škroba
znatno umanjuju i biološku trajnost drva, a napose trajnost veznih ploha (hranivi
substrat za mikroorganizme).


U trećem dijelu radnje autor opisuje razne greške, koje nastaju prigodom upotrebe
sintetskih lijepila, kao što su mrlje, mjehurići, pucanje furnira te izvijanje šperovanog
drva i panel-ploča.


Poiznato je iz prakse, da i najmanje količine željeza uzrokuju tamne mrlje na
drvu, ikoje sadrži trijeslovine. Željeizo se veže na trijeslovinske tvari drva samo u
kiselim reakcijama. Budući da su karbamidno^forimaldehideika ljepila i dodaci za vezanje
slabo kisele reakcije, to je mogućnost pojave mrlja od željeza osobito velika kod
upotrebe tih ljepila. Najčešće su mrlje kod vrsta drva sa velikim procentom trijeslovina,
kao što je na pr. hrastovina. Neposredni povod za takove greške može biti
željezna posuda za pripremu ljepila, željezne cijevi, uređaj za nanašanje ljepila, a
dapače i vodovodna voda sa većim procentom željeznih soli.


Pucanje i odlupljivanje furnira može se dobrim dijelom spriječiti, ako se pojedini
listovi Bijepljuju pod pravim kutem na tok žice, ili barem ne pod manjim kutem od
45°. Skupocjene, dekorativne furnire treba uvijek stavljati ina podložni furnir — sljep´cu.
Furniri sa nepravilnom površinom i valovitom ili ikričavom žicom veoma su osjetljivi
na klizanje po podlozi. Uslijed postepenog povećanja tlaka za vrijeme lijepljenja,
valoviti furniri kližu po ljepivoj plohi sve dok se ne izravnaju. Uslijed pomicanja po
podlozi tanki dekorativni furniri često pucaju te su u takovim slučajevima bolja
bakeliitna ljepila.


Mjehurići nastaju ponajćešće na furniranoj robi uslijed naglog isparivanja vode
iz ljepila i drva. Takove greške osobito su česte kod temperatura lijepljenja iznad
100*0. Postanak mjehurića tumači se povišenjem vrelišta vode kod viših tlakova.
Unatoč toga, što je drvo i ljepilo zagrijano iznad llOO°C, voda uslijed visokog pritiska
ne isparava, već ostaje u tekućoj fazi. Ako se nakon dovršenog lijepljenja tlak naglo
umanji, to sva voda odjednom prelaizi u plinovitu fazu i ma taj način prouzrokuje
lokalno veliki tlak vodene pare, koja kida svježe, još nedovoljno ukroćene ploihe
sljepljivanja. Postanak mjehurića može se spriječiti primjenom nižih temperatura ili
opreznim i postepenim smanjivanjem tlaka nakon dovršenog postupka lijepljenja.
Slične greške nastaju i uslijed nejednolikog razdjeljenja tlaka za vrijeme lijepljenja
ili uslijed nejednolikog nanošenja ljepila. Mjehurići na furniranom ili šperovanom
drvetu postaju obično vidljivi tek nakon poliranja gotovog proizvoda, te se smatraju
za veliku grešku u fabrilkaciji šperploča i furniranog drva.


Savijanje i vitlanje šperploča i panel-ploča nastaje često uslijed nejednake vlažnosti
pojedinih lamela, iz kojih je ploča slijepljena. Za vrijeme relativno kratkotrajnog
procesa sljepljivanja ne mogu se izjednačiti veće razlike u vlazi pojedinih listova,
a različita vlažnost uvjetuje i razne stadije bubrenja drva. Klimatizacijom gotovog
proizvoda uspostavlja se higroskopska ravnoteža prema okolnoj vlazi, a jednako tako
izravnaju se razlike u vlažnosti pojedinih listova. Zbog toga u ljepivom sloju djeluju
stalno znatne sile, koje se me mogu naknadno izravnati te prouzrokuju savijanje ploča
ili odljepljivan je pojedinih slojeva. Takove greške imogu se spriječiti! za vrijeme
lijepljenja postepenim povećanjem tlaka i temperature; difuzijom vlage (.... čitavu
debljinu ploče uspostavlja se ravnoteža još prije dovršenog sljepljivanja. Mnogo je
sigurniji postupak, da se sirovina za panel-ploce i furniri klimatiziraju prije lijepljenja
u automatskim sušarama. Na taj način uspostavlja se još prije sljepljivanja higroskopska
ravnoteža i jednaki stupanj prosušenosti pojedinih lamela, koje će se ugraditi


213 t