DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.. ........ ..... . ... ........ ......, ... ..... ....... ... ..........
...., . ... ..... ............ ....., ....:... .. >.1......>...... -. . .....
...... ..... ... .. .... ....., ...-.... xr.o ......-.... .-........, ......^....
1..^.1.., noiMoipaiBii^f ,1^.,... . ....-.- ai .... ^.... .. ^.. ^..... . .-.€
.>.... ..... ... ..... .. ..-.... -.......... ..........^. .....^ ...... ....ra,
pp . ........, .... .. .. ............. ..> ...... .... ...... . .......
.... ..... ..´.... ... Bet™ ....... . ........ ..........-.... ... ....., sKao
1.... ..,. ...´ ...... .. ´... je .... ....... ´MHorO´ ....-........ im .....>
..,...´. .......... ..-....... ... ........ ..... . .... .. .. ...... ......
jicmmi ... ...&...- .... .^., ...... .... .. ..... .............. ..-..´ ......
.... .... .. .... . ... ....11.. ... .... . ... ....... ......., .... ´..
.»...1-..€. .,....... ............ ....... ....... ..... ...- ........ .... .......>´
... ......... . GOITO- ´..... ......


... €6 .... .. ...... .... .... ............. ...... ....´ .. . ......
11. . ........, .. .. ...-.. .. ... ..^. ...... ...-. ...... .. ....> iiajaeeHO´ija
....., ... .. .. inoi^a ...-... ..... (.... ..... iHiamp´aiBino´ :.. iO!pyl>a. Ha
11[>.... .... .......!! ... .... ...´..´.. ... .....1.... ..... ....- .. je
.... ....... .. je ..... ..... .. .............. .-...- .... ....... .....´......
.. ..^........ .... ....... ..... .. je ......´ ....,....-.. ..... . ..ceiiKO´M
€... ....... ....... je .... . .... ... .. ...-... .........-. .
..1´....´0 ............. ...... ..... ..... je ..€.. ...... ............ no
KB´i-....... ^..... ......, .... ... .... .... ....... .>......´ ......, a ...
.... ........ ..... ..-. ..... ..... ....... .......!! ... .... .......,
Kojit ..... . ........! . . ...... .. .... iSMa ...... ........... ......, ...
ic ......- ..... <.... ......... ......... ......, ... ......... . .......


..... .. ..... K´OiHjciipyiKis^jy (.........!;© . (MopT-eoLaiHi) ........´ je ^.. najaice.:
...... Kaico ....... ........ ..... .. .......... .... .........., ......
...... ........ ... . ... .....! .. O´Cain ...... p´actpyrao je ..... .......´
0´. ...... ´.. ....., .... je ......... .. ........ ..... »... .. ......
.... oiC´O´CTH (.......) ...... ..... .. ... .. ........ ....^.. ... €. .}....
(.....). To .... .... ... .......´ .. ´........., ..:.: .. ...... (...... ......
.. ....... .<...^ sa ...... ma ...^... . ..^ ...... .(..!.« (........ Pyndi),


..... ...... €.. ..... .. .......... najdcen,. .... ........... ....
...... ...... ......., jota za .... .. no ...... .. no .......... .........,
...... ..´. ........ .... .. .. ......... KO^utzo .. .-........
......,


.... .... .... .. .. .......&... ...... ..... ....^ .....^ ... u .....
..... ..... u ... .. ...... ............ ........... . ....^.. ...............
U ceocKU u zpaßCfvu .... ... .. je ........... ....... ........
...., ... .... ... .. .......... .... ... ....... ....... ... ........ ....,
UM ..>& .... ..^..... ... .. ... .. ..^ .. ........ je .. .. .......... ....
cee euuie ..........., ne .... ... .......^ ... u ... ........ ....,


..... ...... . Ai1.1I.ÄHT . ........ .........


Ceaivcjvoe ......... ..... ........ . ...... p´ä´zsrsssoch .|>... ......: 1) ...........
»^.- .......€..., 2) .......... ........., ..-.. ..... . ......., 3); ..^.......
.......-.. ...... ..... ........ ......... .... ....... ..^......^.... ..... . ...!..
.... ....-... . .........^..... . ....´&.(. . . ............ ..^., . ....... ...1>.. .
1-......... ....... .... ©.. ^..1>.. .......-.. ....-... .... ........ ...-... ." .......
<´...1:....1>.. ..... . ........ ..........!.!´^.


409