DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

se niža krošnja, onakova, kakova bi odgovarala, da su stabla u rijetkom
sklopu od početka rasla. Ta stabla redovno nisu više pogodna za njegu,
pa je njihovo podržavanje u sastojini samo privremeno, dok su korisna
zbog zaštite tla. Dijelovi sastojine boljeg obrasta su zdraviji, pogotovo
skupine stabala obrasta od 0,7 i više.


Mlade čiste sastojine lužnjaka, redovno nisu stradavale od sušenja
ili ne u većoj mjeri, dok je sušenje veće u sastojinama iznad 30 godina starosti.
No i te mlade sastojine vjerovatno neće biti pošteđene tokom daljnjeg
razvoja. Ukoliko bi i bile pošteđene, one pretežnim dijelom ne bi
mogle, u sadanjim čistim sastojinama, konačno dati vrijedne Sortimente bez
primjese pomoćnih vrsta, koje bi uplivom na tlo i na deblo mnogo doprinijele
podizanju kvalitete.


U mladim hrasticima često postoje praznine i dijelovi slaba obrasta,
koje zbog rata ili paše nije uspjelo popuniti. U srednjodobnim sastojinama,
koje su stradavale od sušenja, javlja se na mnogim prazninama i površinama
slabog obrasta povoljno prirodno zasijavanje, naročito jasena, graba,
brijesta, i to svagdje gdje su te površine udaljene od naselja i gdje se na
njima ne vrši paša. Taj prirodni mladik je negdje gust i porastao, ali mu
daljnji razvoj često sprečavaju pojedina stabla ili i grupe hrastovih stabala
slabog obrasta i loše kvalitete.


Uzgoj hrasta lužnjaka


Hrast lužnjak ma velik zahtjev na svijetlo. Zbog toga svojstva ne može
on, uzgajan u čistim sastojinama, da dade onu kvalitetu koju može dati
u mješovitoj strukturi sastojine. U takovoj strukturi treba da učestvuju
i vrste sa manjim zahtjevom na svijetlo, koje će se moći i u zasjeni hrasta
uspješno razvijati te tako iskorištavati onaj dio svijetla, koji bi inače bio
neiskorišten, čak i štetan, jer bi pogodovao razvoju korova i degradiranju
tla.


Vrste koje dobro zasjenjuju tlo mogle bi se uspješno uzgajati i u čistim
sastojinama, kao grab, klen, Lpa, ali takav uzgoj ne bi mogao zadovoljiti
šumsko-gospodarskom cilju, jer bi prirast takovih sastojina
bio ili malen (grab, klen) ili kvaliteta drva ne bi zadovoljila. Međutim
ka o pomoćn e ove vrste, primješane na povoljnom staništu hrastu,
mogu mnogo doprinijeti njegovoj njezi, jer će on samo uz njih dati naročito
vrijedne Sortimente.


Svakako, ´osim pomenutih vrsta mogu u smjesi vrlo korisno učestvovati
na povoljnim staništima još i amerikanski orah, bagrem, platana, divlje
voće i dr.; obični jasen, zbog naročite kvalitete drveta i kao najčešći pratilac
hrasta lužnjaka, ne bi smio nigdje iz ove smjese izostati.


Obzirom na spomenuto loše stanje mnogih nizinskih hrastika danas
zapravo postoji problem u njihovom uzgoju, u njihovoj daljnoj njezi. Problem
je tim veći i značajniji, jer su u pitanju velike površine degradiranih
sastojina, kojih je njega teška, jer se ne može postaviti niti neki perspektivni
plan uzgojnog rada proredom. Prorednog materijala naime u mnogima


443