DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.........


...... PFTITARAflhy ....... ......... ...... . ..............>.
....... ...... ... ....


........ .... . ..... ........ ....... 30% ......... ......... . .....
...., ... .. ..... ..... ....... .... ..... ...... ... ....., .... .. ....... ......
.... .. ....... . ........ ......... ... .... .. .. ....... ....., .. OBUKOM ......
....... ...... ....... ...... ...... ........ .. ........, ......, ..........
. ........ . ........., .. ....... ...., . ......... . .., ... ...... ...... ........
........ ... ..... ..... ...... (........), pebe . ......1


.. ..... ....... OBOI ...... . ..... ........ . ......... ........ je .....
...... ...... ........ ....... ...... ...... ... ...., ...... je ...... ..... ....
... .......^ ...... ....... ......., ...... .. ......., ... ... .... .... .......
.. ....... ......... . ..... ...... .... ....... ..... ..... ............ .....
..., no ......... . ..... ........ ......., .. ........ .. ........ ...... no ........,
...... . .........., ...... . ........ . .......... ... ...... . .........
. ...... .. ....... .... . ...... ..... ....... ...... ........ ....... ... 437.500
.. ... 2°/. .. ......... ........ ......, ...... ..... .... .... ...... .... ..
43,750.000 MS, a ....... ....... 1,575.000 .\ .. .... ......... ..... ... .........
.... .. .... .. ......... .......

.... .......
........ ...... ...... ...-


Maca


.. ..... ...... ........ .... .... ......


.. ......


....-....... ... .... no


.......


100 ......


...... ... ...» .......; ........ ....... ....... 1 ..


..


........


. ....


.3


...... ..... .. .. .. .»


. .......


......


........ ...... 100 17,5 0,005 87.500 0,5 8,75 2,0 175.000
...... . ........
. .......... 400 70,0 0,0025 175.000 0,23 17,5 4,0 700.000
...... ..... ....
. ...... 400 70,0 0,0025 175.000 0,25 17,5 4,0 700.000


......... 157,5 437.500 . 43,75 1.575.000


....... ...... .... ....... ... ....., ..... .... ...... ... .... ............
.. ........ 5 % ...... ..... .... .. ..... ........ ... ..... . ...., a .......
....... ... ... 10% .......... ........ ........ ..... .... . .... ...... .....
....... .... ...... ........ .. ....... ........ .. ......... ... HP ..........,
a ... .. .... .. ........ . HP .......... (... ..... .......... .. 1938 ..)


1 .......,... .. ... ....... ..... . .... ......... ...... ..... ....... . .....
... ...... ...... .... .. . ....... ..... (.... 50—100 ....... no 1 ..) ...... ..
......... ........ . .........; ... ...... .... .. ........ ... .... ......... ....,
... .... .. .. .... . ....... ........ ... ..... ..... ..... ........ .. .. .......
.... ............ ..... ....... ........ ........ ..., ..... .... . ...... .... .. no
........ .. no ....... ........ .. .... .. ... ...., ... .... ..... . ..... .. /
........,


447
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 30     <-- 30 -->        PDF

.. ...... ...... ... .... ......... .. ..... ... ....... . ......... . ........
....... . .......... . ......... ......... ...... .... ...... . ......... ....
....... je ...., ... je . ............ . ........... ......... ..... ....... To ......
..... je ........ ........ ... ....... ....... ...... je ... ......, .... .. ......
........ ...... .. ...... ..... ........ ...... . ........, ......, ....... .... ..
..... . .... ....... ........ ....... .... ...... .. ....... ... .... .. ...... .....
........ . ... To je ...... . .. ....... . .......... . .......... .... je .........
....... ...... ......... ...... . ........ . .. ....... .... .... .. ..... .....
........... . .... ....... ........ ......, .. .. .... ............., .. .. .....
...... ...... . ....... ......... ....... .... ....... ... ... 1,400.000 .3. .........
...... ......... ...... ... .... . ......... ....... .. ...... ........ je ........,
. ....... .. .. .... ......... ....... . ......... ......... . .. .... ...... ....
......... ...... .. ........ .... .. ......... ......., ... . . ....... .. je ...
...... .... ........... . ..... ........., .... .. .. .. .. ...... ......... ..........
.. ....... . ...... .... ............... . .. ....>. ...... . ........ ...........
(... .... ...... .. ....... . ....). ........ je . .. .. .. ...... .... .
....... . ........ ........... ............ ....... ...... ... ....., ....., .....,
......, ......, ...., .... . ... .. ..... .... ....... . ....... ........... ...... —
.... ... .... . no ..... . .. .............. ....... je . ..... .. ....... .. ........
.......,


....... ........ .. ....... ...... ».. .... ..., ..... . ........ pafca .......
.. ...... . ...., .. ..... ..... ... ........ .... .. ...... .... ........ . ...........
..........


...... ...... ... .... no ....., ....... ...... ...., ........ ........,
......., ...... . ...... ........... ......... .......... ....... ...... .........
. .............. ........ .. ..... .. .... ......... . ...... ...... ...... ...
.... ...... je ........... .. ......... ...... ........ ....... ...: .. ...... .
....... ......., rpafey .. ....., ........ ......, .. ..... ...... ........ . .........
..... ......, ..... ...... ... ....... . ....... ......... .. .. .... ......, ........
.. je . . ...... ........... ........ ......... ...... . ......... ....... ..
....... ........... .. ..... ........


. ....... ..... ......... ...... ...... ... .... .... .. . ..... .. .......,
.... .. .. .... ........... . .... .... ..... ...... Ha ... ..... ....... .... ......
..... .. ............... ....... ........... ..... ........ (..... ...., ...............
....., .... ........ ...... .............. ........ ... .. ............
............. . ...). ....... .... ...... .... .... ... ... .... ......... ......,


... ...... ...... ... ...., ... . .... ......, .... .... ......... .........
... ...... ..... ...... ........ ........ Ta ...... ......... je ... ...... .....
..... ...., ... ... ..... ..... .. .....>....>. . ........ ...... ...... . ..........
..... ...... ..... .. .......... .........., .. ....... . ............ ....... ..
........ . ........ ... ...... ..... ..... ...... ..... . ... .......... .....
....... ........ ...... ...... .. .........., .>..... . ........ ........ ......
.1>... ........ .... .. .... . ..... . ........ .. ....... . ........... . ............
........ ........ je ..... .... ...... . .. ...... ......., .. ........ ..........
....... . ...


.... je ... . ....... ...... ... ...., .... .. ..... . ..... . ........ .. je
..... ....... .... . .......... .. ....... .... ....... ...... ....... ..... .....
....... ... ........ ....... ... .. ...... ... ........ ...... .. ........ . .. ......
...... ... ...., .... .. ... ...... .... .... .... ......... .... ....... ....
.. ...... ....... . ....... ........ .... .. ........ ...... ..... .. ........
...... .. ono .. .. ....... ........ ....... ... .. . ..... .... ....... ....... .
...... . . ....... .. ......... ...... ... .. .. .... .... .....


..... .......... .......... . ...... ....... ...... ... ...., . ..... .......
............., ...... . . ...... ............. .... ...... . ....... ......., .............
. ... ..... . ...... .......... .. ..... ......... .. ... ........ ....
.. ........ ...... . ...... ...... . ...... . ... 11, 20, 41 .. 43 ...... .. ......
... ... ........ ... ..... ....... ...... ... .... .. .. .. ..... .... ..... ........
no ......... ...... ...... . ....... ...... no ... 42 .... 3 — .. .......... ....
....... .. ........ .. ....... ......, .., 43 .... 2 .. ........ ....... . ... 43 ....
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 31     <-- 31 -->        PDF

3 .. .......... .... . ... .. ....... ..... .. .. ...... ......... . .. ........


.......


..... . ....... HP ...... ... .. ..... .... .... ....... ....... ... .....


.... . ... 12 ........ .. ...... ............. .. .. ..... ... ...... ....... ....


.... . ........ ....... na ....... »......... ...... ... ....« .....


......... ... ........ .. ......... ... (...... .. ...... . . ... 10 ... HP ...


......). . ... 28 ..... ...... .... ......., na . ......... ......, ......... .......,


...... . .... ......... ja ... ....... ........ .......... . .., 29 ...... .. ......


........... ...... .... .., ... ...... .. .. .. . .... ... ... .>., ........ ... .....


..... ....... . ....... ... ..... ........ ........ no ...... ........, ......, ........


. ...... ........... . . ........ . ...... HP ..., ., .., ........ . .........


........ ...... ....... ........ ......... . . ...... . ...... HP ...... ... . .


........ ...... ......... . ......... ...... .. ...... . ..... ........... ... . .


...... ...... . .......


Kao . ..... ..... . ...... .... . ...... . ...... ........ ......... ..
....... ....... ....... ...... ... .... ... .... (... .. ........ ..... .....), a
....... ....., .... ... ....... ........ ...... ... .... .. ....... ....... ..........
........ .... . ........, .... ....... .. .. ...... .......... ........ .. .....
......., .... ....... ....... ........ ........


...... ...... ... .... ..... .. .. ..... ......... ....... .............
..... .. .. ....... ....... no ......... ......... . ...^...... ........, .... ......
. ....... ........ .. ..... .... na ... . ........ ......... ...... ........ .. ...
.... ...... ... ....... ..... .... ...... .. ........., ... .. ..... ........., ..
Kpaba ........ ...... ... ......... ...... ... ...... .... .... ...... .. ...., ...
.... .. ...... ... ...., .. .... .. ......... no ...... . ......, na ... ... ..
..... ........ ...... ... ..... .. ... ...... ... 41 .... 3 ...... ...... . ......,
..... .. ......... .. ..... .... .... . .... . na ............ . .... (... ......
Kpaba), ... je ...... ...... ..... .......^ ...... ...... ... .... ... ...... .......
... . ..... ...... ... .. .... .. .... .. .... ......... .... ....... .. ......


.... ..... . .... .... ..... . ....... ........ ....... ....... ...... ... .....,
........ .. ..... ...... .. .. ... .. ........ ...... .... ..... . ........, ......,
....... . .........».... ... ....... Ha ... ...... je ... .... .......... .. .
....... ........ ........ ....... .. .... . ...... ..... ...... . ........... .....
. .... .... ..... ...... ............ .........., ....... .......... To je ......
. .. ...... .. ........ ........ ... ....... ........ ...... (............. .....
. ...). . ..... ...... ........... . .... ...... ne .... ..... ... ... .... ........
....... ....... ......


. ........ ...... ...... .. .. ..... ....... ..... . ...... ......... . ..
...... ... ..... ....... ...... . ...... .. ... ...... .... .. ......... ......
...... ....... ........... . ... 5 ... 3 ...... .... ......... ........ no .... »..
ono ......... ...... ...., .... .... .... ........ .......... . ......, no .........
...... ......... ........ ......... ...., .... je . ...... ........ ....!>..., .......
........ ............ . ...... ....... ...... ............ . ....... .......... ....byjy
.. no ......... .. ... ........ .... ..... ..... je .......... ........... ........
...........«. . ..... ....... .. ....., .. .. .... ......... ....... ......
. ......, ...... je ........... ........ ........... .. ......... ...... . .... . ..
.... ........ ...... ... ...., .... ....... .... ......... .... ........ ...........
. ...... . ......, ......... ...... .... ...... .........


........ ...... no .... ........ ..... ............ .. .. .... ..... . . ......
... ...., .... .. ....... ........ .... .. .... . ...... ......... ...., ... . HP
......, .... ........ ...... .......... .... . .......... ...... . .... ...... na
.... ..... ... . .... .. ..... .. ......... .... . ..... ....... ....... ......
........ . ....... ....... ..... .. .......... no ......-........ ......... . ...


... ... je ...... . ....... ....... ..... ... ...... ... .... ........ .. ...
.......... .. .... ....... ....... ...... ......, ....... . .............. ....
...... ..... .. .. ....... ..... .... ...... .... .. .....


... ..... ...... ...... ... .... .... .. .. .... ..... .... ......... .. ............,
.......... . ......... ...., ........... ........ ......., .. ...... ......
........ . ...... ....... ........ . ........ ......., ..... je . ... ... .. ........


449
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 32     <-- 32 -->        PDF

. 30. HP ...... .......... ... . ....... ....... ....... ...... ... ...., .....
... ...... .... ...... . ... ..... .. ....... ........., .... .. ... ...... . ....,
.. .. . .......... .. .. ..... ......... ....... . ....... ...... . .... . .. ...
....... .... .......... ...... .... ......, .... ..... ......... ......... . ...
..... ........ ....., ........... .. .. .. ...... ....... ......... . ..........
....... . ....... ....... (........ ... ..........). ...... ... ... ...........
........ .. .. .. ...... ..... ........ ....... ...... ... .... ....... .. . .....
.. .. ........ . ............... .. ........ .... ..... . ...... ,... ... ....... ....,
....... ......., ....... ... ........ ...... . ..., ........... .. ......... ......
.. .. ........ .... .... ......... .... ......... ...... .. .... . ...., .... ..
...... ....... ..... .... .. .. .. ..... ........... . .. ... ......, ... .. .... ..
..... ........


........ ...... ......... ......, ........ . ... ..... .. .. ..... .... ..........,
..... . ........ Ha ....... .... ..... ........ ...... ...... .... ....... .....
... . ......... ....... ...... ........, .... ...... .. .... .. .. .............
.......... ... .... ..... .. .. ...... ..... .. .......... ......... ......, .... ..
..... ... ........ .......... . .......... ...... ...... . ......... ........,
...... ...... ...... . ........ ..... ........ . . ...... ......... .. ...... .............
......... .... ...... ...... .. ........ .... .... ... je ........« ........
.. ...... ...... ........ ........ ..... ...... . ........... ..... . .. .......
... .... ....... ....... ......... ....... ........ ... ... .. .. ...... .. .......
...... ........... .... ... ..... . ....... .. .. 1 .. ........... ........ ...
.... ..... ...., . ...... .. ..... ........ . ... ..... ........ ........ ......., a .
..... ......... .. ....... ....... .... .. ..... ..... .... ..... .. ...... ......
...... ....... ....... ...... .............. ........ ........ ....... ..... .
..... ..... .... ......... ...... no ...... ..... .. .. ........, a ...... .........
........ . . .......... ..... .. .. ...... .... ...... .... .. ...., ........ ....
... je ....>.... ......... .. .... ... ... je ........ .... ........ .. ... ..... ....
.. ...... . ...... .............. ........ ..... ........ ..... ... ....... nctep....,
..ja .... ....... .. ..... . .. ..... (........ ........, ...... ....... . ...).
. .... .... ........... ...... ....... ...... ......... .. ... ........ .......-.........
........, .... .. .. ....... ... ...... ..... ........... ........ .... ......
........ je .. .......... . ......... ............, .........., ............, ........,
........ . ... ..... je .... .........., .. ..... ..... ... ...... ......... ......
...... ... .... .. .. .... ...... ........... ....., ...........
. . . . . ., .... .... ..... ........ . ....... .... . ....... ....... .... ........
. ...... ...... ... .... ..... . ........... ...... ....... ......., ... .. .......
........ . ....... ......... .. ... ..... ... ....., ........ ...... ....... . ...
.... je" ...... . .... ...... . ...... ........, »era ..... .. ...... ...... . ......
......... . ...... .. ...... .....


............. ......... ...... ....... je ........ ... ..... ..... je .......
..... ....... . ....... ......... ..... ..... ........ ...... no ........, ......,
......... . ... ...... . ..... .. ............. ... ........ ....... ... .... . ..
...... . .......... ... ...... . .. ...... . .......... .. ...... . ........ . ..
....... .... ... . ...... . ..... ....... ....... ......... ....... ........ .....
.... ...... . ..... ....... ....... . ......., ...... ...... ....... . ...... ..
...... .......... .... .. ....... .... ........, .. .... .... ........ ......, ....
. .... .... .. .. ...... ....... ......, .... ...... ....... ...... ..... .............
... .......... ...... je .... ........... ......... .. .......... ......, ..... ..
ybe . ..... . ......... .... ....... ....... .. ....... .. .... ...... . ...., .. ....
.... ...... .. .. ....... ....... .. ....... .. ..... ..}>.... ...... .... ...... .....
.. ....... ....... ......... ......, .... .......... ........... . .... ........
. ....... ........... ....... ........ . ... . .. ....... .... ..... .. ..
........ .......... .......... ......


.. ..... ........ ...... ... .... ....... .. ............ .. .. ....... ..
....... ....... — ..... .... .. .. ..... ........ ....... ....... (........ .....
.. .. .. ....... ........ ........ ...... .... ........ .......... .. ...... . .......),
... ...... ..... no ........, ..... .. .. ....... ...... ........ ..... .....


450
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.. ....., . ......... ... ..... .... ..... ...... ...... ........ .. .... .. .. ......
....... . ......... ....... .... ....... .... ...... ........ . ......... .....
......, .... ...... .... ...... ......., ... .... ...... ...... .. .... .... .........
....... ......


.. ......... ...... .... .. . ..... ..... .... .. .. .... ...... ........ ....,


a .. ...... ..... . ........, ....... . .... .... .. ..... . ...


.. ...... . ....... ... ...... ....... .. ........ ........ ...... ........,
a .... .... ..... ..... ......... ........... . .. ......, .... .... . ..... ......
........., .... .. no .... .. ........ . ....... ......... .. ..... ......... .. .....
... .. ... . ..... . .......... .. .... .. .....


..... ........ . .......... ...... ...... ... ..... ..... <5. .. ......... ..


...., .. .. . .... ..... .. .. ........ ............. ... ........ ....... .......


........ .. ..... .. .... ..... ... .... ......, . ....... .. ... ..... .. .......


....... ........ . .. .. ...... . ...... ............. ........ ...... .... .......


.. .. .. ......., ... .. .... . ....... ......, .... .., .... .. ..... ....... .. ...


...... ....... . ......, ......, ....... ...... . ... . ... .. .. ...... ...... .


............. ....... ........... .. ........ .... ............ .. ........ ......


.... ..... . ... .... ....... ... .... ........ ...... .. . ...... ...... ....


....... ...... ... .....>. . ............., ... .. ... ...... ..... .... .. ..........


......... Taj ...... ... .. . ..... ...... ..... .. ....... ...... ... .........


.......


. ..... ...... ...... ... .... ........., .. .. .... ....... ..... .... .....
.. .. ...., a ........ .. ........ ...... . ......... ....... ........ je .. .. ......
......... . ..... ....... . ......., ...... . ............. .... ....... ..... .........
.... ...... .. .. ....... .. ........ ... ............ ......, ........ ..........
..... .. ...... . ..... ........ ...... . ....... ... . ......... .............
.... ...... .. ....... ......... ....... .. .... ......, .... .. . .... ......,
ipe6a . .... .. .... ..... ...., ....... . ..... ...., .. .. ..... ......... .......
.... ........ ..... .......... ....... ........ ....... .. ....... ........... ..´.....
..... .... .. . . . . .


RACIONALIZACIJE I NOVATORSTVA U DRVNOJ INDUSTRIJI


Na području mehanizacije rada u našoj drvnoj industriji treba istaknuti tri stvari,
koje su od naročitog značaja, jer mehaniziraju rad, nadomještaju radnu snagu i ušteđuju
novac. Ove su racionalizacije ili novatorstva:


a) pokretna hvataljka na žicari od I. Naranđe,


b) hidraulična sjekira od ing. S. Leichera,


c) dvokolica za privlačenje trupaca braće Kovačić.


ad a) Do sada su se kod nas upotrebljavalle pokretne hvataljke (Laufkatze) strane
provenijencije, naročito Wyssen, dok smo se Naranđinom hvataljkom osamostalili u
ovom novom transportnom sredstvu. To treba naročito istaknuti, jer je Naranđina
hvataljka na jednakom potezu bez međuupora za transportiranje uzbrdo potpuno po
efektu rada adekvatna Wyssen-hvataljkL


ad b) Teški fizički rad na cijepanju i razbijanju krupnih i kvrgavih cjepanica,
hrastovih gula i si. zamijenjen je hidrauličnom sjekirom. Dok 2 radnika u 8-satnom
radnom vremenu iscjepaju 20 prm gula, može ova sjekira iscjepati 60 prm sa 3 radnika
posluge, dakle dnevno se ušteđuju 3 radnika. Pri tome je naročito važno, da nije
više potrebno veliko fizičko naprezanje čovjeka.


ad c) Velika naprezanja animalne i ljudske snage uvjetuje faza privllačenja.
Nova dvokolica eliminira posve ljudsku fizičku snagu pri utovaru i istovaru trupaca,
a ujedno omogućava konju efikasan transport.


Za pobliže upoznaavnje navedenih sredstava, koja su nam pružili naši racionalizatori
i novatori u mehanizaciji rada, dat ćemo redom tehnički opis, efekat i uštednje.
koje se mogu postići.


451