DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.. ....., . ......... ... ..... .... ..... ...... ...... ........ .. .... .. .. ......
....... . ......... ....... .... ....... .... ...... ........ . ......... .....
......, .... ...... .... ...... ......., ... .... ...... ...... .. .... .... .........
....... ......


.. ......... ...... .... .. . ..... ..... .... .. .. .... ...... ........ ....,


a .. ...... ..... . ........, ....... . .... .... .. ..... . ...


.. ...... . ....... ... ...... ....... .. ........ ........ ...... ........,
a .... .... ..... ..... ......... ........... . .. ......, .... .... . ..... ......
........., .... .. no .... .. ........ . ....... ......... .. ..... ......... .. .....
... .. ... . ..... . .......... .. .... .. .....


..... ........ . .......... ...... ...... ... ..... ..... <5. .. ......... ..


...., .. .. . .... ..... .. .. ........ ............. ... ........ ....... .......


........ .. ..... .. .... ..... ... .... ......, . ....... .. ... ..... .. .......


....... ........ . .. .. ...... . ...... ............. ........ ...... .... .......


.. .. .. ......., ... .. .... . ....... ......, .... .., .... .. ..... ....... .. ...


...... ....... . ......, ......, ....... ...... . ... . ... .. .. ...... ...... .


............. ....... ........... .. ........ .... ............ .. ........ ......


.... ..... . ... .... ....... ... .... ........ ...... .. . ...... ...... ....


....... ...... ... .....>. . ............., ... .. ... ...... ..... .... .. ..........


......... Taj ...... ... .. . ..... ...... ..... .. ....... ...... ... .........


.......


. ..... ...... ...... ... .... ........., .. .. .... ....... ..... .... .....
.. .. ...., a ........ .. ........ ...... . ......... ....... ........ je .. .. ......
......... . ..... ....... . ......., ...... . ............. .... ....... ..... .........
.... ...... .. .. ....... .. ........ ... ............ ......, ........ ..........
..... .. ...... . ..... ........ ...... . ....... ... . ......... .............
.... ...... .. ....... ......... ....... .. .... ......, .... .. . .... ......,
ipe6a . .... .. .... ..... ...., ....... . ..... ...., .. .. ..... ......... .......
.... ........ ..... .......... ....... ........ ....... .. ....... ........... ..´.....
..... .... .. . . . . .


RACIONALIZACIJE I NOVATORSTVA U DRVNOJ INDUSTRIJI


Na području mehanizacije rada u našoj drvnoj industriji treba istaknuti tri stvari,
koje su od naročitog značaja, jer mehaniziraju rad, nadomještaju radnu snagu i ušteđuju
novac. Ove su racionalizacije ili novatorstva:


a) pokretna hvataljka na žicari od I. Naranđe,


b) hidraulična sjekira od ing. S. Leichera,


c) dvokolica za privlačenje trupaca braće Kovačić.


ad a) Do sada su se kod nas upotrebljavalle pokretne hvataljke (Laufkatze) strane
provenijencije, naročito Wyssen, dok smo se Naranđinom hvataljkom osamostalili u
ovom novom transportnom sredstvu. To treba naročito istaknuti, jer je Naranđina
hvataljka na jednakom potezu bez međuupora za transportiranje uzbrdo potpuno po
efektu rada adekvatna Wyssen-hvataljkL


ad b) Teški fizički rad na cijepanju i razbijanju krupnih i kvrgavih cjepanica,
hrastovih gula i si. zamijenjen je hidrauličnom sjekirom. Dok 2 radnika u 8-satnom
radnom vremenu iscjepaju 20 prm gula, može ova sjekira iscjepati 60 prm sa 3 radnika
posluge, dakle dnevno se ušteđuju 3 radnika. Pri tome je naročito važno, da nije
više potrebno veliko fizičko naprezanje čovjeka.


ad c) Velika naprezanja animalne i ljudske snage uvjetuje faza privllačenja.
Nova dvokolica eliminira posve ljudsku fizičku snagu pri utovaru i istovaru trupaca,
a ujedno omogućava konju efikasan transport.


Za pobliže upoznaavnje navedenih sredstava, koja su nam pružili naši racionalizatori
i novatori u mehanizaciji rada, dat ćemo redom tehnički opis, efekat i uštednje.
koje se mogu postići.


451