DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prije svega valja napomenuti, da je ova knjiga namijenjena za normirce, poentere
: evidentičare, dakle za niži tehničko-pogcnski kadar koji ima tek skromno teoretsko
predznanje. Knjiga Ing Lisulova, međutim, pisana je stilom i na način, koji više odgovara
tehničarima i inženjerima, ali ni u tom nije bilo dosljednosti.


U samom predcgvoru nailazimo na niz pozitivnih i dobro formuliranih postavki,
kao na pr.: »Norma-časovi pretstavljaju osnovno zajedničko merilo za svaku proizvodnju,
bez obzira na razne mere pojedinih proizvoda (kg, m, kom, i t. d.) i bez
obzira na to, da li su na kraju meseca pojedini proizvodi: završeni ili se nalaze u toku
proizvodnje.


Praćenje ostvarenja proizvodnje, ne samo po količini završenih proizvoda, već
i po samim fazama proizvodnje, može se postići samo putem svakodnevno eviden tiranih
ostvarenih n o r´m a-č a s o va (ONČ), a ovi se mogu izračunati
jedino sistematskom evidencijom rada po radnim normama.«


Nadalje na str.
:
6 također dobra postavka: »...kao osnovna dimenzija u evidenciji
radnih normi uzma se v r e m e, a kao jedinica mere 1 sa t, a po potrebi će se
u osnovnim formularima evidencije uvesti i minut...«.


U samoj knjizi autor ukazuje na praktična oruđa pri izračunavanju procenata
i stepena iskorišćenja: »Pri tome radi brzine sva se računanja mogu sa zadovoljavajućom
točnošću izvršiti logaritmarom 27 cm dužine ili pomoću nomograma, jer je to
konačno evidencija u kojoj beznačajna otstupanja ne igraju nikakovu ulogu, a pravovremeno
dobijanje rezultata je mnogo važnije nego postignuta preterana preciznost,
ali uz veliki gubitak vremena«.


Ovo je, po mom mišljenju, jedno od najkorisnijih upozorenja praksi, koja još
uvijek radi »na snagu« umjesto da se svrsishodno služi raspoloživim tehničkim oruđima,
kojima se ne samo postiže odgovarajuća brzina nego se i čovjek rasterećuje.


Dalje na str. 14: »... na primer jedan radnik, koji u toku meseca malo radi po
normi, može za to kratko vreme da postigne veliki stepen iskorišćenja, ali vrlo malo
ušteđenih časova, dok drugi radnik sa relativno malim stepenom- iskorišćenja može
trajnim radom po normi da postigne znatan broj ušteđenih časova.«


I tako je knjiga protkana nizom pozitivnih, konstruktivnih i dobro formulisanih
postavki, koje bi rezultirale, ako bi se odvojeno posmatrale, dobrom parcijalnom
ocjenom. No, da linormirci umiju da odvoje ono što je dobro i da to aktivno koriste?
Što oni primjećuju?


Prije svega, knjiga je opterećena bez stvarne potrebe množinom formula, znakova
i termina, a onda matematička nedosljednost. Nabrojimo samo neke znakove:
PNC, ONC, e, u, p, n, f, o, i,, E, C, abr, m, M, N i t. d.


Nadalje pored ustaljenih kratica FNRJ i AOR, koje su općenito razumljive
i koje ne bi smjele služiti bez ograničenja za imitaciju, u knjizi se upotrebljavaju
kratice URR, URS, DURT, MURR, MURT i slično koje sadržaju daju prilično nezgodan
smisao, A da o njihovoj svrsishodnosti ni ne govorimo.


S tim kraticama u tekstu se služi kao sa novim imenicama, na pr. str. 124: »Svi
URR su upisani u DURR...«, ili str. 132: »U našem primeru se najprije iz MURR . ,.
prenose iznosi... u MURT...«, ili igra riječi: »...iako je to samo jedan poseban
slučaj opšteg slučaja« koju prosječan normirac mimoilazi.


Zar ne bi bilo bolje, da se autor ograničio na one termine koji su se taloženjem
u praksi udomaćili i koji su se pokazali kao sasvim upotrebljivi i korisni, na pr. norma
izrade, norma vremena (kao njena recipročna vrijednost), stepen proizvodnosti, stepen
ili procenat izvršenja norme, stepen ili procenat izvršenja plana, ostvareni normačascvi
i još nekoliko osnovn´h elemenata. Na taj način za prvi početak stvar bi.bila
razumljiva i takova knjiga bila bi znatno aktivnija u praksi.


Na str. 9 nailazimo na ovaj obrazac:


5


6 = 3X4


što izgleda kao matematički paradoks. No pošto ovi brojevi označuju rubrike, ovaj
obrazac bio bi praktički snošljiv, da knjiga nije pisana strogo matematički, često sa
vrlo složenim obrascima, ili na pr.


C = IO"4 (gdje je uzet negativni eksponent) str. 137


459