DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

SAOPĆENJE SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Zadatak je »Šumarskog lista«, da objavljivanjem aktuelnih rasprava i
članaka, saopćavanjem novih iskustava i tekovina nauke te informacijama
0 domaćoj i stranoj stručnoj štampi pomaže šumarstvo i drvnu industriju
u rješavanju aktuelnih privrednih problema. Daljnji, isto tako važan je
zadatak našeg lista, da okuplja stručnjake šumarstva i drvne industrije
zbog razmjene stečenih iskustava i znanja, u cilju međusobnog stručnog
izdizanja.


Prema tome u listu se tretiraju problemi, koji su u neposrednoj vezi
sa praksom, kao i pitanja teoretske prirode, kojima se u perspektivi razvoja
naše privrede pomaže plodniji rad prakse.


Da bi list mogao tima zadacima udovoljiti, potrebna je uža suradnja
što šireg kruga stručnjaka, napose onih koji su u neposrednoj vezi sa izvršavanjem
operativnih zadataka u terenu. Iskustva stečena dugogodišnjim
radom u praksi vrlo su dragocjena ne samo za ostale terenske stručnjake i
za rukovodstva šumske i "drvno-industrijske privrede već i za razvoj naše
znanosti, pa neobjavljivanje takvih saznanja stvarno je naš nacionalni gubitak.
Jedan od najboljih načina za iznošenje i prenošenje takvih iskustava
je u obliku saopćenja, kao i u obliku kolektivnog rada većeg bruja stručnjaka.
|


Rasprave i članci trebali bi biti što kraći i ne bi smjeli da odviše
opsežno iznose opće poznate pojedinosti.


Rukopisi treba da su čitko napisani na stroju s proredom između
redaka, i to samo na jednoj strani papira; sa strane ostaviti prazan prostor
od najmanje dva i pol prsta širine. Originalnim raspravama i člancima
potrebno je u jednom primjerku dodati kratak sadržaj sa što kraćim rečenicama,
radi prevoda na jedan strani jezik (ukoliko autor sam ne izvrši
prijevod). Slike i grafikoni treba da su posve jasni, u uvećanom mjerilu,
i ne smiju se u tekst ulijepiti; u tekstu se samo praznim prostorom označi
mjesto te navede broj i eventualno opis tih priloga.


Rukopisi se štampaju jezikom i pismom, kojima su napisani, izuzevši
ako autor drukčije odredi. Štampani rukopisi se ne vraćaju. Separatni
otisci moraju se zasebno naručiti, a trošak štampanja snosi autor. Saradnja
u listu honoriše se.