DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

iako on dogovorno iznosi 3,8 mm po hodu uz uslov H = D t. j. za slučaj
kada je visina hoda jednaka promjeru. Naprotiv, neka je trupac 30 cm
debljine, bit će avans


(3,8 X 0,6) : 0,3 = 7,6 mm po jednom hodu,


jer i ovdje polazimo od uslova H = D.


Očigledna je zakonitost, da avans ili pomak po hodu ovisi o visini
hoda i debljini trupca, pa sama oznaka avansa po hodu bez oznake H = D
odnosno bez oznake odnosa H i D ne kaže ništa tehnički određeno.


:
\
2,


Ako kažemo da se trupac pomakne 1 m za 1 minutu, a nismo spomenuli
turažu, visinu hoda i promjer trupca, onda smo tek načetu misao
ostavili nedovršenu i sasvim neodređenu. Naprotiv, ako smo rekli 1 m ^a
1 min kod trupca 30 cm promjera te kod jarmače sa 60 cm visinom hoda
i 200 obrtaja u minuti, onda smo dali sve koordinate, pomoću kojih se data
brzina može izmjeriti sa našom osnovnom tehničkom normom od 3,8 mm
po hodu kod H = D. Imamo dakle tehničku normu


(200 X 3,8 X 60) : 30 = 1,52 m po minuti


prema stanju, koje smo dobili kronometražom, a to je 1 metar po minuti.
Izvodimo zaključak, da je rukovalac jarmače iskoristio tek 2/s od dozvoljene
brzine jarmače.


No ako ovaj slučaj uzmemo u dublje razmatranje, ne zadovoljavajući
se golim stanjem, pa ako učinimo više pokusa, koji se svode uglavnom na
ovaj zaključak: svako povišenje avansa ide na štetu
kvalitete , tada ćemo tražiti uzrok ili u razvraki pila ili u nagibu ili u
osobenosti drveta, dakle sve dotle dok definitivno ne utvrdimo razliku
između 1 i 1,52 m po min avansa.


Pretpostavimo za trenutak i ovakav slučaj. Mi smo stali kraj jarmače,
koja upravo reže hrastovinu promjera 40 cm u daske od 28 do 140 mm, u
sredini. Radi se o brzohodnoj jarmači sa 300 o/min, sa hodom od 450 mm.
Uzeli smo štopericu, te smo dobili 2,70 metara za 2,2 minute. Da li ovaj
gater radi ispod ili iznad prosječne tehničke norme, koja iznosi 3,8 mm
po hodu za jelovinu za prizmiranje (140 mm u sredini trupca)?


Evo kako ćemo se osvjedočiti, je li taj rezultat povoljan ili nepovoljan:


2,70 = 2,2 minute


1,23 m ili 1230 mm = 1 minuta ili 300 okretaja


4,1 mm = 1 okretaj


Pošto je D = 40 cm, a H = 450 mm, to će biti


(4,1 X 40) : 45 = 3,64 mm po okretaju


423