DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Budući se radi o hrastovim, koja u odnosu na jelovinu Jma stepen težine
1,25, i o gustoći raspona sa stepenom težine 1/0,85, to će se zadnji rezultat
povećati, i to


(3,64 X 1,25) : 0,85 = 5,35 mm po okretaju kod H = D


(vidi Elementi normiranja u drv. industriji, J. S., Šumarski list god. 1948,
strana 5—.9).


Vidimo, dakle, da je rezani trupac na jarmači u tom trenutku obrađen
relativno dobrom brzinom t. j . brzinom 5,35 mm po hodu umjesto 3,8 mm
po hodu. Ako je kvalitet zadovoljio, onda će to ukazati na potrebu analize
uspjeha t. j. na ispitivanje uzroka ovog rezultata, kako bi se oni mogli prenijeti
i na druge jarmače.


Označimo li pomak po hodu sa p, pomak u minuti sa P, stepen težine


obrade sa s, a stepen gustoće pile sa g, dobit ćemo općeniti izraz


P.D.s.g
P — TT .*<»#.« 1n.H
mm/ po hodu ili supstitucijom


p = (1230 X 40 X 1,25) : (300 X 45 X 0,85) = 5,35 mm po hodu,


što potvrđuje naprijed izvedeni rezultat.


Ova formula ima osobiti značaj za praksu radi brzog ustanovljenja
racionalnosti rada jarmače, koju kontrolišemo. Stoga bi ovu formulu trebalo
preporučiti za širu upotrebu pilanskim rukovodiocima.


3.
Jurnjava u prvim počecima da se stignu neodređeni avansi, stvarala
je i zdravu težnju za visokom produktivnosti, no vodila je istodobno prividnim
racionalizacijama, koje su se na mahove ispoljavale povišenjem
produktivnosti u odnosu na količinu i zanemarivanjem kvalitete izrade i
slabljenjem pažnje za očuvanje strojeva. Ljudi su došli na ideju, da je put
za povišenje kapaciteta »jednostavan« i otvoren promjenom odnosa tjerane
i tjerajuće remenice. Smanjujući promjer tjerane ili uvećavajući promjer
tjerajuće remenice oni su stvarno ubrzali rad pile, digli onaj c o kome smo
naprijed govorili za određeni odnos, ali nisu ni slutili da su time iznad
svake proporcionalnosti povisili sve ostale koeficijente trenja i opterećenja,
često do kritične točke pri kojoj se ili remenje kida ili zamajac lomi, ili
bilo koji dio jarmače ili susjednog uređaja doživljuje lom.


Težnja za povišenjem kapaciteta mora da zadovolji tehničke karakteristike
samoga stroja, a to su oni pokazatelji, koje je sam konstruktor dao.
Prebaciti tehničku normu kod stroja znači uglavnom smanjiti pripravno
i nekorisno vrijeme, znači iskoristiti do maksimuma 480 minuta radnoga
dana za efektivni rad jarmače. Svi dijelovi jarmače i svakog drugog stroja
odmjereni su skladno nekom određenom cilju. ^Konstruktor je dimenzionirao
dijelove stroja prema turaži ili je turažu dao prema dijelovima. Promijeniti
proizvoljno samo jedno od toga, znači izvrgnuti se slučajnostima loma,


424