DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

HerheuEdze i,z ove tablice usviaja srednje podatke ali .tablicu još ekstrapoiliovanjcm
proiširuje i za mglove ma:nj´e od ´15^ i veće od 33*, Ekstriapoloivaimai tablica izgledala
bi Oivako:


!


Paid kioriita i u Vo 1 5
40


10 20 1 30


Težinia čvrstog nanosa bujice u % ; 13,6 25 33 4S 50 57


1


Paid komita 4 u °/o
50 60 70 80 m lOO


i i i i ! 1


Težinia čvirstog namosa bujice u % 1 62 | 66 I 70 i 74 j 77,5 ´ 81


Tab. br, 2


Ako ove podatke nanesemo na logaritamsku podelu dobivamo. Herheulidzeov
grafikon. Iz njega možemo prema padu korita u nekoj bujici
naći težinski procenat čvrstih čestica u bujičnoj masi (Graf. br. 1).


WOi´ 1 1 [ 11 1 1 -f" 1 —1—T" 1 1 ;^ T T"
—r—


4


-H-1


«="q
jo -^
:t^ 5 4--T^-^ i-L --T:"
u -j "M -rr4 T-- + ~T

---l´rr 1 r ´
r-^-^r-;;´


^ 70
--rt *+


! I ! ´1 i~ -—--.j ^... 4
1


o
6a 1-p-a— -_U-j n--iSf— M bib--—
—\
-fp´i --^::^!Fl§ »»--E-: ^-^ *^i5 :=rJ


__-r_-B^^" __—-^ felLS3 -t--::r!t!


r: H :´-jl
ti ;"


--" _,
U-´" -f.


6 =t--


t. :i ^ifr --
--Kn ;


´!
s ´ ; --^"-


Ni
-4 "-_^n--i-"-M T


^i--´^


^ ao— — jLf" **
pmp +


T
´Tr+


§ ;==! --] ^ + -. T . .-- --´tt ....__ . -4- 4


-kr


^"^´´´T U.-_"r "i 11 M M*


-"I"


_^ . . _
.-
ni


:.:.._ -::!;::: 1- tit ili


> i
50 60 70 80^


2
<) iO4t i::.:;.;:


.

i b 7 i


_


15 20 M iO


_


Grafikon br. 1


Imamo sada težinske procente učešća čvrstih čgstica u bujičnoj masi,
pa ako su nam poznate specifične težine nanosa i vode možemo težinske
procente pretvoriti u zapreminske. Pođimo tim putem i izvedimo opštu
iednačinu. Zamislimo da imamo smešu dveju tečnosti — recimo zejtina i
vode, ili jedne tečnosti u kojoj se nalaze čvrste čestice — recimo bujičnu
masu. Neka su nam poznate specifične težine tih komponenata Ti i T^ i
težinski procenti učešća jedne i druge pi i p.. Označimo još sa T težinu
izvesne količine Q te smeše i sa qi i <\., zapreminske procente komponenata
u smeši. Onda možemo napisati;


202