DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

uja. Sem toga može se upotrebiti za približno izračimavanie količine d u


jednačini za koeficijent buiičavostii K = pri čemu je


´ + d fd — 7)
d = Pn "fl
>(1(X) —pn)


L´EVALUATION DE QUANTITĆ DE MATERIAUX DANS LA LAVE
TORRENTIELE SUR BASE DE LA FORMULE DE HERHEOULIDZE-STINY


Dans l´article precedenit l´aiuiteur donne la fonmule de Herheolidze, pour l´evaluation
de qTi´antite de materiaAix dans la lave torrentiele, mais ij la deduit par un autre
moyen plus simpJe, et \l joint un graphique pour simplifier l´eva´lution.


Smolarenje u Italiji. U unjesečniku »Momti e boschi« br, 6/30 dr. G. Mašim ostrće
se na tehnološke i ekonomske prilike proizvodnje smole u Italiji. U uvodu napominje
porijetlo smole (vegetabilno, fosilno^ i animalno), njezin sastav (eterična ulja, gume,
aromatične kiseline itd.) kao i drveće koje se iskorišćujie za proizvodnju smole (gume)
i balzama. Smolu koja sadrži eterična mlja naziva »Oleorasina« i označuje je kao najvažniju,
jer se dobiva ie konifera a naročito iz borova. Ova smola, koja se formira
ia amiida sadržanih u parenhimiu drveta ne prestavlja neku rezervnu stvar niti sudjeloije
u izmjeni hranjivih tvari već vrši posve biološku funkciju obran/ ukoliko prikriva
povrede i rane braneći ih od daljne infekcije i zaraze.


U Italiji se smolari po franicuskoj i njemačkoj metodi, odnosno po plošnoj metodi
sa postepenim ranjavanjem odozdo prema igore i metodoim žlijebljenja sa strugom
odozgo prema dolje na duljini oko 3 metra od panja. Duibina reza ne promašuje 10 mm,
a toilika je međusobna udaljenost žlijebova. Širina bjelenice je kod francuske metode
liO cm, a kod njemačke ne više od Vs opsega »tabla. Smo´lari se većim dijelom njemačkom
metodom, premda su francuskom metodom do sada postizani bolji rezultati.
U posjeduje vrijeme uvađa se zarezivanje novim austrijskim hobKćem.


Šumska taksa borove smole u veoima povoljnim uslovima, u pristupačnom terenu,
u šumi primorskog bora provincije Piša, gdje je smolareno u jednom kompleksu 4.500
stabala, iznosila j€ 194^. godine 15 lira po stablu, dok je u provinciji Firence u nepovoljnim
uvjetima pri smolarenju kompleksa od 3.800 stabala primorskog i alepskog
bora iznosila samo 3 lire po staiMu.


Dr. G, Megha u mjesečniku »L´Italia forestale e montana« No. 1/50 iznosi iscrpnu
analizu šumiske takse smole crnoig bora sa područja visoravni Sila provincije Calabria
Za vrijeme od 1945—´V)^. godine. Predmet istraživanja je skoTO zrela sastojina 35 cm,
5 tom udaljena od cestovne mreže i 35 kim od iželjezničke stanice. Šumska taksa borove
smole po 1 q po stablu izračunata je tako, da su od tržne cijene borove smole franko
željeznička stanica odbijeni tiro.škovi proizvodnje: rumemjenja, bijeljenja, sabiranja,
izvoza, prevoza, smještaj ,alata i pribora, osiguranje radnika, amortizacija, upravni i
administrativni te nepredviđeni troSkovi,1945 1946 1947 i 1948
šumska taksa za 1 q sirove smole iznosila, je 2061 3230 3707 —
troškovi za 1 q sirove smole iznosili su <5939 8770 10293 10750
prodajna cijena za 1 q sirove smole franko vagon 9000 12000 14000 10500


Stalni porast tržne cijene sirovoj smoli u godini 1945^—^1947 odražavao se i u porastu
šumske takse, koja je u 194S. bila negativna uslijed uvoza ogromnih količina terpentina
i ko´ofona sa stranih tržišta (Španije, Portugala, Meksika, Grčke i Kanade)
uz niže cijene tako da će se cijevna borovoj smolii kretati oko lO.OOO lira po 1 q. Uslijed
toga će se iskorišćavanje simole imoTati reducirati samo na oveće pogodnije položene
komplekse sa dovoljno radne snage u neposrednoj blizini, kako bi moglo izdržati
inostranu konkurenciju. Ing. Radimi T


206