DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. Josip Šafar (Zagreb):


O GOSPODARSKOM ZNAČENJU PODZEMNIH ORGANA


SADNICA I DRVEĆA


Prigodom razmatranja o problemima razvitka šumskih sastojina i
pojedinih drveta pažnja se uglavnom koncentrira na njihov nadzemni dio.
To je posve razumljivo, kad se ima u vidu, da je taj dio za privredu ii potrošnju
najvažniji. Ali i velika većina istraživanja zahvaća probleme iz
nadzemnog dijela sastojina; osnovni razlog tome jest svakako taj, što se
numerički materijal može tu razmjerno lako i jeftinije prikupiti, a zatim
što se postignuti rezultati mogu neposrednije primijeniti u praksi.


Ali razvitak drveća i sastojina ne ovisi samo o njihovom nadzemnom
dijelu već i o< podzemnom, u kojem se drveće učvršćuje i iz kojega prima
potrebnu vlagu i hranu; gdjekad je taj donji dio za održavanje i razvoj
važniji, a ponekad ima i odlučno značenje za zdravstveno stanje drveća
i za kvalitet stabala. Zato se istraživanja korijenovog sistema obavljaju
u ovom stoljeću sve više i nauka nastoji da šumskom gospodarenju ukaže
na potrebu i važnost upoznavanje korijena i njegovog razvitka pri radovima
pošumljavanja, njege, uzgajanja i prirodnog obnavljanja.


U prirodno uzgojenim šumama istraživanje drveća u zoni rizosfere
bilo je isprva vodeno nastojanjem, da se upoznaju morfološki sastav i
rasprostranjenost korijenja te uzroci oboljenja; zatim da se na temelju
postignutih rezultata usavršavaju metode osnivanja i uzgajanja sastojina
te odredi pravilniji sastav sastojina obzirom na smjesu vrsta drveća i
strukturu njihovu u zraku i tlu. Potreba takvih istraživanja postala je vremenom
sve veća, kad su se počele umjetno osnivati šumske kulture na
većim površinama u lošijim staništima i napose kad.su se masovno uvodile
alohtone vrste drveća (smreka!) na razna tla.


Unatoč poteškoća istraživanja, ipak danas postoji razmjerno mnogo
podataka o obliku i razvitku korijenovog sistema. No većina rezultata
opažanja i istraživanja odnosi se na mlade biljke i na neodrasle šumske
kulture. Korijenje odraslog drveća općenito vrlo je malo istraživano, i
to većinom njihovi horizontalni, bočni ogranci.


Prva -opsežnija opažanja o obliku i razvitku korijena objavio je Duhame l
du Moncea u (1760). Tek stoljeće kasnije vršeni su opsežniji istraživački radovi.
U našoj zemlji korijenov sistem se gotovo nije istraživao, iako je u našoj stručnoj
šumarskoj literaturi razmjerno rano ukazano- na važnost i značenje upoznavanja podzemnog
dijela drveća. Na temelju opažanja u šumama Gorskog Kotara te u brdskim
i nizinskim šumama Brosi g (1883) je razmatrao ove pojave: korelacija krošnje i korijenja
napose u odnosu na stanište, oblik korijena u raznih vrsta drveća i njegove
modifikacije prema vrstama tla, odnos korijena i srži; naročito je istaknuta važnost
upoznavanja korijena mladih biljakoi za presađivanje, kao i utjecaj raznih zahvata na
klice i korijen za daljnji razvitak biljaka na razUčittai tlima.


Mnogo kasnije o sistemu korijena više su pisali Pe t rači ć (1925), Šlande r
(1950) i Banuševa c (1951), Mnogi naši stručnjaci u člancima, objavljenima napose


o pošumljavanju, nisu mirnoišli i problem o obliku, veličini, i razvitku korijena (P ucić
(1900), Burllakov (1929), Silkić (1934), Marković (1934), Španović
(1936), Afanasijev (1937), Šalajev (1938), Krpan (1946), Petrović (1948),
Co kl (1948), Wraber (1948), Jiosić (1948), Enić (1950) i dr.).
363