DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Iako problem upoznavanja i istraživanja podzemnog dijela drveća u
kompleksu ostalih šumsko-uzgojnih problema sačinjava razmjerno malen
detalj, ipak u šumskom gospodarenju ni on se ne smije ispustiti iz vida.
To zahtijevaju naročito potrebe na podizanju kvalitete umjetnog a i prirodnog
pošumljavanja, a zatim i njega i održavanje pojedinih sastojina.
Stoga je svrha ovog prikaza, da našu stručnu javnost ukratko upozori na
stečena iskustva i na novije tekovine istraživanja, izvršenih na korijenovom
sistemu.


Korijenov sistem mladih biljaka i sadnica ´ \


Poznavanje korijena i njegovog razvitka na pomlatku i sadnicama
vrlo je važno pri radovima pošumljavanja. Uz pretpostavku, da je manipulacija
sa sadnicama bila ispravna te da je prirodno i umjetno pošumliavanje
tehničko dobro izvedeno, najteži problem u daljnjem razvitku biljke
jest borb a za ´ vlagu . Zato ponik najprije razvije korijen okomito
u tlo, a zatim razgranjuje bočne korijenčiće i potom postrane i površinske
ogranke; u toku toga razvitka pojavljuju se korijenove dlačice ili (prema
njihovoj funkciji) korijenove crpaijke, koje sačinjavaju glavni dio fiziološki
djelatnog korijena. (Na korijenu mnogih vrsta šumskog drveća razvija
se simbioza s gljivinim hifama — mikoriza, koja je do danas malo
istražena.) Ponik i pomladak u šumama jake oplodne i preborne-sječe
često nestaje ne samo zbog mraza i prejakog svijetla nego još više zbog
pomanjkanja vlage u tlu -— pod utjecajem prejakog isparivanja tla, a i
povećane transpiracije odraslijeg drveća. Opažanja, pokusi i istraživanja
su naime pokazali, da je općenito vlaga pretežno onaj faktor, koji je u
minimumu, a manje je to toplina i svijetlo ili kemijski i mikrobiološki
sastav tla.


Za pošumljavanje napose suhih staništa te pogotovo na području gologa
i degradiranog krša uzgajivači nastoje, da u rasadnicima uzgoje takav
oblik i sustav korijena, koji će biljci omogućiti da barem u
prve dvije godine svlada loše ekološke (napose higrološke) okolnosti. Pri
tome nije dovoljno imati u vidu samo dužinu, širinu i razgranjenost korijenovog
sistema nego i odnos veličine korijena i asimilacionog aparata
odnosno površinu kojom biljka prima vlagu i rastopljene mineralne, tvari i
površinu kojom transpirira. Taj odnos na području našega golog krša općenito
treba da je donekle povoljniji za veličinu korijenovog sistema, jer
tada on zahvaća veću masu tla i prema tome postoji mogućnost da više
dođe1 u vezu sa vlagom i tako u biljci nadoknadi vodu, istranspiriranu pod
jakim utjecajem topline i bure; taj problem nešto više su kod nas obradili
Holl (1901) i Oraš (1940).


U svrhu stvaranja što boljeg odnosa između krošnje i korijenja
, zbog održavanja dobrog režima vode u sadnicama, već pred
nekoliko decenija nastojalo se pronaći način, kako da se na neiskopanim
biljkama u rasadniku stvori što veći broj korijenčića. Često se to postizavalo
prostim presijecanjem korijena pomoću oštre lopate na izvjesnoj
dubini; u novije doba izrađene su i prikladne naprave (Swart , B a uschery
) za lakše obavljanje te operacije- na zakorijenjenim biljkama,


364