DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Pourte t (1940) taj postupak preporuča uglavnom za hrast. U vezi s tim
problemom je i obrezivanje krošanja na sadnicama (L o n č a r 1947) te
povećavanje površine korijenovog sistema pomoću dvostrukog korijena
na sraslim reznicama (Podhorski 1951).


Početni oblik, veličina i razvitak korijenovog sistema vrlo često odlučujući
je faktor u preživljavanju i smrti biljaka (Tourne y 1929), napose
u onom kratkom i kritičnom periodu, kad ponik iskoristi rezerve sadržane
u sjemenu i samostalno počinje sintetizirati hranu (Bake r 1934), Način,
kojim podzemni organi biljke u prvoj godini prodiru u tlo, značajan je
pogotovo za vrijeme ljetne suše i za vrijeme mraza u slijedećem proljeću.
Prema tome mnogi neuspjesi u prirodnom i umjetnom pošumljavanju u
našim okolnostima mogli bi se bolje objasniti, kad bi se istražio i korijen
uginulih i uvenulih biljaka.


Za umjetno pošumljavanje važno je pitanje: dob a mirovanj a
kori j ena . Iako se to pitanje u prvi čas čini suvišno, ipak ono ima zasebno
značenje. Jer samo na temelju poznavanja mirovanja i aktivnosti
nadzemnog dijela biljke ne može se zaključiti i na mirovanje i aktivnost
njenog podzemnog dijela.


Već pred tri četvrt stoljeća otkrio je Res a (1872), da u razdoblju vegetacije posto
je dva perioda aktivnost korijena: proljeće i je:sen, i ujedno je potvrdio rezultate
opažanja i straživanja.koja su izvršili Duhamel-du Moaceau (1760) i M o h 1
(1862) o zimskom rastenju korijena. Zatim su Peterse n (1898), Engle r (1903),
Gobi (1905), McDougall (1916), Laitakari (1927), Crider (192*8) i Col-
li son (1935) potvrdili- teoirijiu o nepotpunom zimskom mirovanju korijenja u nekih
vrsta drveća (uglavnom liistaće). Zasebno iist´čemib, da; je i naš Brasii.g objavio
(1883), da korijenje liistača i zimi raste, i to tako dugo, dok je toplina tla iznad led išta.
Pojedini (malobrojni) rezultati pokusa i istraživanja pokazalii su, da uzrok ugibanju
sadnica gdjekad nisu toliko mraz i drugi štetni atoiotski i> biotski utjecaji, koliko
zimska suša odnosno zimska t r a nsp i r ac i jl a na nedovoljno vlažnom tlu.


Rezultati tih istraživanja upućuje nas, da napose u našima toplijim
i suhijim staništima na području Mediterana i uopće u semiaridnim krajevima
istražimo period zimskog mirovanja, kao i okolnosti:
nije li možda nepotpuno zimsko mirovanje korijena uzrok, da se sadnice, ,
posađene u pojedinima jesenskim i zimskim mjesecima, bolje ili lošije
razvijjaju.


Novijim istraživanjima (Steven s 1931, Ree d 1939) utvrđeno je,
da ljetni period mirovanja korijena (uglavnom druga polovina
augusta i početak septembra) prekida aktivnost rastenja korijena u dva
razdoblja; drugi (Ladefoge d 1939) te podatke posve ne potvrđuju.
Stoga na temelju stečenih iskustava Pourte t (1946) navodi, da se dvogodišnje
jele i smreke mogu presađivati koncem augusta ili početkom
septembra, jer u toku jeseni sadnice razviju mnoge korijenove žilice.
Općenito je poznato, da na području našega južnog Mediterana postoji,
razdoblje ljetnog mirovanja vegetacije (Marinkovi ć 1950). Bilo bi
dakle interesantno pokusima otkriti, da li se u klimatskim okolnostima
našega Juga i uopće na toplom području Krša i goleti može vršiti ljetna
presadnja u rasadnicima i tako skratiti proces stvaranja gušćeg korijenovog
sistema na sadnicama i umanjiti potrebnu površinu rasadnika. «


365