DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U vezi s time vrlo je važno pitanje, da li je bolje obavljati p r oljetnu
ili jesensku sadnju. Na temelju analize o razvitkuaktivnosti korijenovog sistema Slande r (1950) je došao, do zaključka,
da je za listače i ariš bolja jesenska sadnja; ostale četinjače mogu se
saditi u jesen samo na zemljištima, gdje posađene biljke rano pokrije
snijeg i do proljeća ih zaštićuje od zimske transpiracije, te u područjima
sa stalno visokom relativnom vlagom zraka.


Kad se! biljka u tlu učvrsti, ona se počinje boriti za vlagu u tlu; na
pojedinim staništima razvija se borba s korijenjem trava i korova. Kasnije,
kad se mlada sastojina počinje sklapati u zraku i u tlu, pojavljuju
se veće poteškoće — u. borbi za prostor, U prirodno uzgojenom
pomlatku često se sklop u tlu stvori ranije nego u zraku,°pa je tu borba za
prostor veća i ranije započne negoli u umjetno osnovanim kulturama.


Mnogi istraživači ističu, da je u toj borbi za prostor gotovo redovno
vlaga naznačajniji faktor za održavanje i razvitak biljaka (K r a u s 1926,
Grasovsky 1929, Reed 1939), U toj borbi i svijetlo je vrlo važan
faktor ,ali ne toliko kako se to ranije isticalo. U borbi pomlatka za vlagu
susjedno odraslo drveće gdjekad ima vrlo važnu ulogu; oduzimanjem vlage
putem vrlo razgranjenog korijenovog sistema starije drveće često uzrokuje
ugibanje mladog naraštaja. Zato se prigodom obavljanja raznih vrsta
oplodnih i prebornih sječa nastoji umanjiti konkurenciju ne samo nad
tlom nego i u tlu. No potrebno je pri tome primijetiti, da prema nadzemnom
oblikovanju i sklapanju sastojine ne može se uvijek dovoljnom
sigurnošću zaključiti, da je borba u rizosferi kvantitativno podjednaka
onoj u atmosferi.


Joiš pred pola stoljeća F r i e c k e (1904) je otkrio, da. su se mlade biljke šumskog
drveća bujnije razvijale na pokusnim plohama, na kojima je pomoću iskopanih izolacionih
gralba j prerezivanjenx korijenja na susjednom odraslom drveću umanjeno podzemno
oduzimanje vlage. Na temelju daljnjih, savršenijih metoda utvrđeno je, da se
nai takvim pokusnim plohama1 povećala količina vlage u tlu.


Na internacionalnom kongresu šumarskih instituta u Stockholm u (1929) na
osnovu svojih istraživanja Fabriciu s je objavio, da je zaostajanje razvoja pomlatka
u rupama sklapa i na unutrašnjim rubovima sastojina vjerojatno uzrokovano
više nedovoljnim [prostorom u zoni korijenja negoli zasjcnoim ili prejakim osvjetljenjem.
Sli´čno navodi i Steven s (1931) te upozoruje, da se ne bi smio olako shvatiti
zadatak nadapunjavanja postojećih kultura mlađim biljkamia, i preporuča da se popunjavanje
obavlja isto tako starim biljkama kako je stara kultura.


Na internacionalnom botaničkom kongresu u Iraki g. 1929. Tourne y je na temelju
svojih pokusa nesumnjivo utvrdio, da vlaga tla ima ogromnu važnost na razvitak
šumskog pomlatkai. Na pokusnim plohama, koje su od odraslog drveća bile izolirane
grabama, već nakon 5 mjeseci pokazala se razlika u vegetaciji i njenoj vitalnosti;
veće razlike prema kontrolnim plohama ispoljile su se slijedeće godine za vrijeme
suše, a kasnije nestale su neke kseroifiilne biljke a druge, higrofilne, olbilno su
se pojavite I zato isti autor kasnije (1947) primjećuje: općenito se može reći, da sposobnost
neke vrste da se´ naseli u novo područje ovisi vrlo mnogo o tome, kakav je
njegov početni korijenov sistem i kako se taj odnosi prema raspoloživoj vlazi tla-, liz
kojega sadnica namiruje svoje potrebe.


Unatoč rezultata takvih istraživanja ipak ima i protivnih mišljenja. Tako je
Kryzhanovsk i (1949) ustvrdio, da je borba među vrstama za svijetlo redovno
veća nego za hranu i vlagu, izuzevši na mršavim suhim tlima (napose na pijescima).


To sve upućuje nas, da se ni podjednaki rezultati inozemnih istraživanja
ne smiju bez kontrole prenositi u. naše okolnosti te da se za svako
značajnije naše stanište moraju izvršiti vlastita istraživanja i pokusi,


366