DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Na temelju iznesenog može se dakle konstatirati, da prigodom prirodnog
i umjetnog pošumljavanja treba imati u vidu prvenstveno potrebu
biljaka za vlagom u tlu i njihovu mogućnost da putem podzemnih organa
iskorišćuju raspoloživu vlagu. Prema tome za pošumljavanje i regeneraciju
sastojina važnije su okolnosti u tlu nego u zraku, uz pretpostavku
dakako, da izabrane vrste drveća odgovaraju ekološkim okolnostima
dotičnog staništa; važniji je korijen nego krošnja te odnos između veličine
krošnje i korijena — bar na lošijim] staništima.


Podzemni organi izvađenih sadnica vrlo su osjetljivi na vanjske
utjecaje. Zato prigodom vađenja, prenošenja, pakova nja
i druge manipulacije do sadnje nastaju često znatni gubici. Ti
se gubici gotovo redovno očituju tek nakon sadnje, pa se zato često
događa, da se posade biljke, koje više nisu sposobne za daljnji život, a za
neuspjeh pada krivnja na klimatske okolnosti. Stoga su vrlo važna istraživanja
Petraeić a (1929, 1930, 1937) o zaštiti biljaka prije sadnje odnosno
o trajanju otpornosti njihova nadzemnog i podzemnog dijela
prema vjetru, suncu, kiši i u zasjeni. Prema rezultatima tih istraživanja
redoslijed otpornosti korijena protiv isušivanja za listače je ovaj: bagrem,
jasen, brijest, hrast, javor, bukva. U manjem opsegu slična je istraživanja
obavljao i Š ac k i (1927) na makedonskim goletima i utvrdio, kako raste
postotak ugibanja sadnica u razdoblju od vađenja do sadnje zbog nepravilne
manipulacije, kao i postotak neuspjeha pri presadnji na druge visinske
položaje. Loša manipulacija sa biljkama općenito najviše utječe na
vitalnost korijenova sistema, pa se na tu okolnost u našoj literaturi vrlo
često ukazivalo (Rubbia 1912, Arnautović 1948, Bel tram
1949, i dr.).


Da se ukloni mogućnost uništavanja korijenčića prigodom vađenja
biljaka, osjetljive vrste u svrhu presadnje uzgajaju se u lončićima ili se u
busenima prenose na teren. U vezi s time kod nas se raspravljalo o uzgajanju
sadnica u šupljim dijelovima stabljika suncokreta, kukuruzovine i
trstike te u cijevima od običnog i katranisanog kartona (P r e m u ž i ć
1940, Fukarek 1947, Bel tram 1948).


Korijenov sistem odraslog drveća !


Na odraslom drveću redovno se razlikuju tri oblika korijena: a) sistem
korijena sa jednom ili nekoliko glavnih, vertikalnih ogranaka (srčanica),
koji prodiru duboko u tlo, i sa više bočnih i horizontalnih (reprezentanti
bor i hrast); b) plitko, tanjurasto korijenje, koje nema srčanice, sa vrlo
razvijenim bočnim ograncima (smreka, breza, grab); c) korijenje sa gustim
čvorištem u centralnom dijelu, odakle se rasprostiru kosi i horizontalni
ogranci (jela, bukva). Međutim ta klasifikacija nije posve umjesna.


Već pred nekoliko stoljeća pojedini su autori opazili, da se korijenje prilagođuje
stanju tla, a daljnja istraživanja su ta opažanja potvrdila. Tako B u s g e n - M u n c ´h
(1927) u svojem djelu o izgradnji i životu šumskog drveća navodi, da se oblik korijenovog
sistema mijenja, prema´ prirodii tla, te se pretpostavlja da su mehaničke zapreke
odlučnije negoli uvjeti ishrane. Na temelju svojih i´straži´vanja Hilf (1927) je
otkrio, da bor može razviti´ sreanicu 5—6 m dugu, a u zbijenom tlu samo 0,5—1 m.
Također i Mor o zov (1930) ukazuje na veliku plastičnost korijena bora, koji na
treset´štu i nad nepropusnim slojem tla ne razvija ili samo djelomično razvije ž:lu


367