DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

horizontalnih ogranaka razmjerno nije velika, kako bi se pretpostavilo
obzirom na horizontalnu projekciju krošanja, U vezi s time bilo bi -interesantno
istražiti, kakav korijenov sistem imaju naši hrastici u šumama,
gdje donja voda trajno visoko stagnira odnosno gdje su tla fiziološki plitka.


Na ostalim vrstama drveća nisu se mogli prikupiti potpuni podaci
(jer bi se u tu svrhu morala vršiti iskapanja prelomljenih horizontalnih
ogranaka), pa se zato ni ne objavljuju. No ipak iz tih podataka kao i na
temelju opažanja moglo se utvrditi, da se dubina korijena na jasenu i topoli
malo razlikuje od dubine korijena hrasta. Topole i jasen imaju duže
i deblje površinske ogranke korijena nego hrast te ih pružaju u slobodne
prostore između drugih drveta. Korijenov sistem hrasta je kompaktniji (t.
zv. intenzivni sustav korijenja) te sa gustom mrežom tankog sitnog korijenja
veže zemljanu masu uglavnom oko središnjeg dijela, pa je prema
tome više koncentričan (v. skicu). Naprotiv korijenov sistem topola i jasena
zahvaća veću površinu tla (t. zv. ekstenzivni sistem korijenja).


Shematski prikaz zemljane mase, zahvaćene sistemom korijena, u području šumske
zajednice Querceto-Genistetum elatae Horv.: a) Q u ere us,
t>) Populus i F r a x i n u s.


Na temelju tih podataka može se sa znatnom sigurnošću pretpostaviti,
da u našim mješovitim nizinskim šumama nema značajnijeg slojanja drveća
u rizosferi, kad su sastojine jednodobne. Naprotiv u raznodobnijim sastojinama
korijenje je razvijeno i u slojevima, mada su razlike u dubini korijena
medu susjednim debljinskim razredima malene (v. tabelu). Znatnije
su razlike u horizontalnom razgranjivanju korijenova sistema te one ukazuju,
da je površinski dio tla u mješovitim nejednodobnim hrastovim sastojinama
bolje iskorišten nego u čistim jednodobnim hrastovim sastojinama.
Prema tome je horizontalni sistem korijena za obrast sastojine i
odnos drveća u rizosferi važniji negoli vertikalno i koso rasprostranjen
sistem korijenja. Izuzetak sačinjavaju dakako slučajevi, kad se kanalizacijom
snizi ili povisi razina donje vode (fiziološki duboka i plitka tla); tada
se pojavljuje pitanje, kako starije i mlade drveće reagira te da li pri sniženoj
razini vode razvija dublje podzemne organe a napose žilu srčanicu.


— U vezi s time bilo bi intesantno istražiti, u kojem je odnosu veličina
(promjer i visina) i oblik krošnje prema veličini i obliku podzemnog dijela
drveća za pojedine vrste i njihove starosti te za pojedina prirodna i umjetno
nastala staništa.
U našima planinskim prebornim š um ama opaženo je, da
jela na bogatim svježim tlima silikatne podloge te tu i tamo na dubljim
tlima vapnenačke podloge ima razmjerno plitak i oko središnjeg dijela
vrlo gust sistem korijenja; u kamenitim i pećinastim zemljištima vapnenca
korijenove ogranke jela mnogo rasprostranjuje u širinu a vertikalnim


370