DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 7 5. NOVEMBAR GODINA 1951


Ing. B. Stamenković (Beograd):


O POTROŠNJI I IZVOZU REZANE GRAĐE ČETINARA


> I, Opšte napomene


Kod razmatranja pitanja rezane građe četinara, ili ma kojeg drugog
proizvoda, treba odmah primetiti, da su potrošnja i proizvodnja usko
povezane i uzajamno dejstvuju jedna na drugu. Smatramo, da proučavanju
pitanja rezane građe četinara treba pristupiti kroz potrošnju, i to
stoga, što se ona mora priznati kao osnovna, odnosno, da je potrošnja
onaj faktor koji određuje obim proizvodnje. To znsmanjenja potrošnje treba uglavnom tražiti rešenje postavljenog problema.


Pre svega potrebno je ukazati na sledeća dva momenta. Prvo, na
obim potrošnje rezane građe četinara prema potrošnji ostale rezane građe.
Drugo, na teškoću ili na vrlo ograničenu mogućnost zamene ovog sortimenta
u sadašnjem momentu sa ostalim proizvodima drvne industrije.


Odnos potrošnje rezane građe četinara prema potrošnji ostale rezane
građe (izuzimajući pragove) bio je u periodu 1947—50: četinari 83%,
lišćari 17%.


Mala potrošnja rezane građe liščara, prema potrošnji rezane građe
četinara nije specifičnost Jugoslavije, već proizlazi iz vrlo> široike mogućnosti
upotrebe rezane građe četinara, što nije slučaj sa ostalom rezanom
građom. Kao primer navodimo neke zemlje:


četinari liščari
SAD 7´6% 24%
Evropa ..... 85°/o 15%
Holandija ... . 90%> 10%
Engleska ... . 94°/o 6%
Jugoslavija ... . 83´Vo 17%


Pretpostavljamo da u budućnosti neće biti nekih većih promena sadašnjeg
odnosa između ovih dveju vrsti rezane građe, i to stoga, što će
se jednovremeno sa smanjenjem potrošnje rezane građe četinara izvršiti
i smanjenje potrošnje rezane građe lišćara.


355