DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

doneti, moglo bi se resiti na osnovu analize koja bi se izvršila na osnovu
dosadašnje potrošnje rezane grade četinara. Pored propisa o zabrani ili
ograničenoj upotrebi, potrebni su i drugi propisi, kao na pr.: propisi o
standardizaciji, tipizaciji, konstruktivnim elementima i si.


Jedan od uslova za smanjenje potrošnje rezane grade četinara je, pored ostalog,
i odnos proizvođača prema, potrošaču. Iz) nekoliko primara koje ćemo
dati moguće je oceniti ulogu proizvođača u smanjenju potrošnje. Preduzeće za izradu
drvenih mostova prisiljeno je da ođ proizvođača primi, pored potrebne rezane građe,
i izvesnu količinu oplate, jer u protivnom ne može dobiti ni potrebnu gradu. Razumljuvo
je, da će potrošač trošiti gradu koja mu nije neophodna na manje potrebne svrhe, ili
će se građa razvlačiti ili propadati. — Produzeću za hiidrograđu potrebna je za zagaći


vanje roke građa vrlo jakih dimenzija. Međutiim, preduzeće je primorano, da primi
određen odnos kratke robe i drugog materijala tankih d´menzija. U tom slučaju,
vitrošaik građe tankih dimenzija ncsrazmcmo je veći oo da je dohijena samo građa
potrebnih dimenzija. Ncupotrebljcna grada se skaladira, propada ili razvlači. — Preduzeće
za iznađu specijalnih vrsta sanduka mora da primi veliku količinu oplate, ma da
ovu građu ne može da upotrebi za svoju proizvodnju:. — Preduzeća za izradu poljoprivrednih
mašina dobija slabu i nekvalitetnu građu koju´ upotrebljava za izradu vršallica,
mada se u vršalice mora ugrađivati tanka ali zdrava i kvalitetna građa, jer dimenzije
ne dozvoljavaju da se upotrebi deblje drvo, a potresi pri radu vršalice zahtevaju
jako i zdravo drvo. Stoga se primljena roba krati, koristi njen manji deo, s tim,
da sej posle kratkog vremena, mora zamenjivati sa novom građom. Tako isto i ostala
preduzeća koja ne dobijaju robu određenih dimenzija i kvaliteta, imaju velike gubitke
u daljoj preradi.
Sve se ovo pravda potrebom izvršenja plana izvoza, kome mora sve
da se podredi. Tendencija dalje potrošnje zahteva da se u unutrašnjoj
potrošnji odričemo što više kvalitetnog drveta, kako bi sa kvalitetnijom
robom postigli što veću vrednost u izvozu; ali, pored svega toga, potrošač
mora dobijati gradu koju će moći upotrebiti za svoje potrebe.


b) Potrošnja za izvoz (eksport). Podatke o izvozu drvne industrije,
a specijalno o izvozu rezane građe četinara, dajemo u pril. tabeli:!


Tabela I.
NAIMENOVANJE 1938 1947 1948 1949 1950 1951 Prošek
47—51
Izvoz rezane građe četinara 100 30 91 101 101 100 84
Odnos izvezene rezane Po osnovnom
građe četinara prema držav. planu — 16 34 30 33 35 30
proizvodnji U odnosu na
ukupnu proizvodnju3
35 12 25 25 27 30 24
Vrednost izvoza drvne industrije 100 44 109 105 99 109 95


l češće rezane građe četinara u
ukupnoj vrednosti drvne industrije 40 28 33 38 39 36 36
Učešće izvoza drvne industrije prema
ukupnom izvozu 22 25 25 35 33 35 30


3 Podaci o proizvodnji van osnovnog dnžavnog plana (lokalni sektor i seljačka
privreda) nedovoljno su, pouzdani, ali i kao takvi neznatno uit´ču na, ukupan obračun.
Kod pojedinih obračuna uzimaju se radi obuihvatanja celine. Ova primedba važi i za
druge podatke u ikojima će se pojaviti! lokalni sektor i seljačka proizvodnja, odnosno
potrošnja.


359