DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Izvoz rezane grade četinara u najvažnije evropske zornije i zemlje Blitsikog Istoka´


Tabela II
Izvršeno Predviđa se Izvršeno
. 1937 1948 1949 1950 1951 1927—32
V, Britanija 11054 4133 5130 4205 5840 7570
Holandija 1747 1300 1518 1729 1822 1954
Italija 1458 339 737 1028 1168 1711
Belgija 888 488 436 659 701 1108
Francuska 888 700 438 584 584 2127
Ostale evropske zemlje


i Bliski Istok 8755 1963 2594 4073 5387 5143
UKUPNO : 24790 8923 10852 12278 15502 19613
Odnos u % 100 36 44 49 58 —


Iz tabele I. izlazi da smo u posleratnom izvozu realizovali prosečno
24°/o od ukupno izrađene grade četinara prema predratnih 35%.


Pored napora koji su činjeni u drvnoj industriji da proizvede što
više specijalne grade i asortimana, izvoz je u posleratnom periodu podbacio
u odnosu na predratni. Uzrok ovome je politika spoljne trgovine,
koja je težila da kroz manju količinu rezane grade ostvari što veću vrednost
izvoza, obrazlažući svoj stav osvajanjem tržišta putem kvaliteta.
Pošto su sada šumska proizvodnja, zatim drvno-industriska proizvodnja,
trgovina (uključivši i izvoz) i potrošnja drveta objedinjeni u republikama,
postoje mogućnosti da se isprave dosadašnje greške i propusti u pogledu
eksporta rezane građe četinara.


III. Proizvodnja rezane grade četinara
Pre no što iznesemo neke zaključke o proizvodnji rezane grade za
pretstojeći period, daćemo neke podatke o proizvodnji rezane građe četinara
u proteklom vremenskom razdoblju od pet godina.


Ukupna proizvodnja rezane.grade četinara u FNRJ, u odnosu na 1938 godina,
kretala se:
1938 god 100%; 1947 god. 95%; 1948 god. 128%; 1949 god. 139%; 1950 god. 130%;
1951 god. 116%; 1947—51 god. 121%.


Proizvodnja rezane građe četinara po narodnim republikama izgleda ovako:5


Narodna
republikaPo
1947—
osnovnom
-49 1950
državnom
1951
planu
1947—51
Ukupna
1947-
49
proizvo
1950
dnja iu
1951
FNRJ
1947—:
Srbija
Hrvatska
9
23
5
18
8
19
8
21
8
22
4
17
7
17
7
19
Slovenija
B i H
32
31
36
36
29
36
32
33
35
31
39
36
33
36
36
33
Makedonija
Crna Gora
1
4
1
4
1
7 *
1
5
1
3
1
3
1
6
1
4


4 Podaci u kolonama koje se odnose na 1937, 1950 i 1951 god, uzeti su iz CAB-a za
1950 god. — sveska 3 (VII zasedanje Gomite du boi´s —- Žencva). Podaci za 1927—32
uzeti su iz Šumsko-privredne geografije od Dr. M. Marinovića, a ne obuhvataju zemlje
uvoznice Bliskog Istoka. Podataka o trgovini rzmeđu Istočno-evrapskuh zemalja za
1948 i 1949 god nema. Podaci za, 1937, a za ove zemlje, odnose se na ukupan izvoz ovih
zemalja.


5 Odnos rezane građe čet´nara po narodnim republiikamai ne pretatavlja i odnos
prosječnih masa četinara u tim republikama, s obzirom da su se pilane u NR Srbiji
snabdevale uglavnom oblovinom iz NR BiH i Crne Gore, zatim da su pojedine republike,
a naročito BiH, davale znatne količine oblovine saveznim kordsnncAma, i najzad,
što je u raznom republikama bio razFeit odnos sortimenata.


360