DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Iz napred navedenih podataka vidimoj 1. da je posleratna proizvodnja
za poslednjih pet godina u prošeku bila veća za 21°/o od predratne
proizvodnje; 2. da je proizvodnja rezane građe četinara dostigla svoj
maksimum u 1949. godini, i da od te godine počinje da pada; 3. da se
znatne količine rezane građe četinara proizvode u Sloveniji i BiH i van
osnovnog državnog plana, i 4. da je procentualno učešće Slovenije u
ukupnoj proizvodnji rezane grade četinara po osnovnom državnom planu
ti 1951 godini znatno manje no ranijih godina.


S obzirom na znatne zalihe drvnih masa u neotvorenim šumama
NR BiH i Crne Gore i smanjeni fond šuma NR Slovenije, sigurno je da će
se učešće Slovenije u ukupnoj proizvodnji FNRJ smanjivati u pretstojećem
periodu, a u isto vreme povećavati u NR BiH i Crnoj Gori,


Prema onijentacionim podacima sa kojima se sada raspolaže, predviđa se da će se
u idućem 10-godfšnjem periodu posdći drvne mase četinara u odnosu na 1950 godinu:
1951 god. 100%; 1952 god. 80°/o; 1953 god. 74%; 1954 god. 71%; 1955—60 god. 43%;
1951—61 god. 53%.
Iz ovih podataka kao i podataka iz tab. I i II mogu se izvući sledeće
najvažnije konstatacije:


a) Obim eksploatacije šuma četinara treba u najkraćem vremenu
znatno smanjiti, odnosno već od 1955 god, svesti na ispod polovine dosadašnje
eksploatacije. S tim u vezi može se postaviti pitanje daljeg izvoza
rezane građe četinara. Ako bi gledali samo na stanje fonda četinarskih
šuma, ne uzimajući u obzir rešenje pitanja potrošnje ove građe u našoj
zemlji, kao i druge ekonomske i privredne momente, mogli bi odmah reći,
da izvozu rezane građe četinara u daljem periodu nema mesta,


b) Izvoz proizvoda drvne industrije u ukupnom izvozu naše zemlje
iznosi u posleratnom periodu 1/3, dok je pre rata iznosio nešto iznad 1/5.
Ako uzmemo u obzir da je izvoz poljoprivrednih proizvoda učestvovao
u predratnom periodu sa nešto ispod 2/3 ukupnog izvoza, kao i da je sada
znatno opao, onda je jasno da su drvna industrija i ostala naša još nerazvijena
industrija (specijalno rudarstvo) morale da prime na sebe
manjak nastao u izvozu poljoprivrednih proizvoda. Stanje naše zaostale
poljoprivrede kao i stanje razvoja naše industrije, koje imaju da zadovolje
vrlo velike potrebe u zemlji, ukazuje nam da ne možemo očekivati
da će se izvoz drveta u nekoliko narednih godina moći naglo smanjiti.
Ni poljoprivreda, ni ostala industrija neće moći primiti na sebe. veliku
stavku vrednosti izvoza drvne industrije, Isto tako, ako se zadržimo na
izvozu proizvoda drvne industrije, teško možemo pretpostaviti da će rezanu
građu četinara (koja u posleratnom periodu čini 1/9 ukupnog našeg
izvoza) moći lako i brzo da zamene ostali proizvodi drvne industrije,


c) Smanjenje izvoza rezane grade četinara u zemlje uvoznice na
ispod polovine predratnog izvoza, njihovo predviđanje da povećaju uvoz
preko uvezenih količina iz 1948 i 1949 godine, neućestvovanje SSSR-a
kao najvećeg predratnog evropskog izvoznika rezane građe četinara u
posleratnom periodu, smanjenje izvoza iz evropskih zemalja koje jedan
deo ove građe izvoze/i van Evrope, ukazuje da će uvozne zemlje, a specijalno
V. Britanra kao najveći ´uvoznik, nastojati da u svakom slučaju
dobiju od izvoznih zemalja Evrope maksimum rezane građe četinara.


361