DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

kova, Osojnika, Vrgorca, Sinja. Možemo uzeti da ide do 225 m nadmorske
visine. Prema italijanskim podacima dolazi na strani Tirenskog mora do
visine od 300—500 m nad morem.


Lovor uspijeva u predjelima s obilno topline i vlage što je razumljivo,
ako se uzme u obzir da je ostatak iz tercijarne flore, koja se razvijala u humidno
toploj klimi. Prema Adamoviću naročito se pojavljuje u većim ili
manjim grupama u najtoplijem dijelu područja hrasta medunca i crnog
jasena. U tog prelaznoj zoni, između sasvim kserofilne1 mediteranske i najtoplijeg
dijela suhmediteranske oblasti, on traži vlažnije položaje i svježije
terene. Prema tome njegova zona rasprostranjenja su tereni na gornjoj
granici zimzelenog područja, gdje nestaje osjetljivijih mediteranskih elemenata
kao mirte, rogača i t. d. a počinju listopadne submediteranske
šume. Time nije rečeno da uopće ne dolazi u zimzelenoj zoni. Uf tim predjelima
on pridolazi u šumama crnike i alepskog bora na plodnijim zemljištima,
u uvalama, vrtovima, uz ograde i t. d. U makiji rjeđe dolazi. Lovor
općenito traži dobro stanište. Bolje uspijeva na svježim silikatnim tlima,
ali uspijeva i na krečnjačkim terenima. On je siguran indikator progresivne
sukcesije, kao i crnika. Iako traži povoljnije životne uslove, može,
kad se jednom zakorijeni, uspijevati i na lošem tlu čak i u oporijim primorskim
predjelima. Radi tih svojstava se do danas održao na mnogim
mjestima, gdje su uslijed djelovanja čovjeka, izmijenjeni ekološki uslovi.
Lovor izbjegava hladne struje, a prijaju mu sjeverozapadne i zaklonjene
sjevero-istočne expozicije. Prema niskim temperaturama dosta je otporan,
premda mu već i temperatura od —3°C smeta. Za velike zime godine
1928/1929 stradao je, prema opažanjima prof. A. Kaudersa; no grmovi,
koji su stavljeni rano u proljeće na panj, izbili su tečajem ljeta mladice
duge do 2 m.


Prema Rubbii do 100 m nadmorske visine tvori čiste sastojine, a u višim
predjelima dolazi u skupinama. U tim visinama dolazi sa hrastom. On
je eminentno zasjenu podnoseća vrsta. To pokazuje prirodni pomladak iz
sjemena. Ponik ne ugiba ni u najjačem hladu, što više, u punoj sjeni pokazuje
daleko brži i intenzivniji razvitak nego na svijetlu. To je važan
momenat pri gospodarenju.


Činjenica, da je lovor kroz vijekove obilno iskorišćavan te da se
unatoč tome održao, upućuje na njegovu izvanrednu životnu sposobnost,
koja naročito dolazi do izražaja u velikoj izbojnoj snazi. Lovor se nakon
kljaštrenja veoma brzo obnavlja. Najbolje uspijeva, ako se kljaštri redovito
u određenim vremenskim razmacima. Pošto lovor u prirodnom stanju tvori
sastojine gustog obrasta, to valja odrasla stabalca ili strukove proređivati
u jesen svake druge, treće ili četvrte godine. Iza kljaštrenja ostavljeni
strukovi daju jači urod.


Lovor možemo razmnožiti sjemenom i sadnicama. Sjeme počinje dozrijevati
koncem novembra. U Arboretumu Trsteno utvrđeno je, da u
1 kg ima oko 780—800 sjemenki, a bez mesnatog ovoja oko 1400 komada.
Za sjetvu u rasadniku ili na terenu u Italiji ne trese se sjeme sa stabala,
već se bere rukom i smjesta oprezno otprema na mjesto rada. Razlog tom
postupku je činjenica, da u plodu na udarenom mjestu nastupa fermentacija,
koja nepovoljno* djeluje na klijanje. Pri pokusu, koji je radi provjeravanja
te tvrdnje proveden sa 1600 sjemenki u Trstenom, zasijano je 15. XII.
1949. 800 sjemenki skinutih rukom sa stabla, a 31. I. 1950. 800 sjemenki


393